Hoofdnavigatie (Druk op Enter)
Direct naar de inhoud van de pagina (druk op "Enter")
Lijst van andere websites (Druk op Enter)

Debat met de premier van Griekenland, Alexis Tsipras, over de toekomst van Europa

09:09 / 11:42 - 11-09-2018
 
Huidige spreker
Ana GOMES Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement Portugal
 
 
Lid
 • Subcommissie veiligheid en defensie
 • Bijzondere Commissie financiële misdrijven, belastingontduiking en belastingontwijking
 • Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
 • Enquêtecommissie die onderzoek moet doen naar vermeende inbreuken op en gevallen van wanbeheer bij de toepassing van het Unierecht met betrekking tot witwaspraktijken, belastingontwijking en belastingontduiking
 • Bijzondere Commissie terrorisme
 • Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten
 • Delegatie in de Parlementaire Vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied
 • Europees Parlement
Plaatsvervanger
 • Subcommissie mensenrechten
 • Commissie buitenlandse zaken
 • Bijzondere Commissie fiscale rulings en andere maatregelen van vergelijkbare aard of met vergelijkbaar effect (TAXE 2)
 • Bijzondere Commissie fiscale rulings en andere maatregelen van vergelijkbare aard of met vergelijkbaar effect
 • Delegatie voor de betrekkingen met Irak
 • Delegatie voor de betrekkingen met de Maghreblanden en de Unie van de Arabische Maghreb
 • Delegatie in de Parlementaire Vergadering Euronest
Ondervoorzitter
 
 
 
Spreker voor dit onderwerp
 
This event is also available on our multidevice player.