Hoofdnavigatie (Druk op Enter)
Direct naar de inhoud van de pagina (druk op "Enter")
Lijst van andere websites (Druk op Enter)

Autonome wapensystemen

19:06 / 19:30 - 11-09-2018
 
Huidige spreker
Ana GOMES Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement Portugal
 
 
Lid
 • Subcommissie veiligheid en defensie
 • Bijzondere Commissie financiële misdrijven, belastingontduiking en belastingontwijking
 • Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
 • Enquêtecommissie die onderzoek moet doen naar vermeende inbreuken op en gevallen van wanbeheer bij de toepassing van het Unierecht met betrekking tot witwaspraktijken, belastingontwijking en belastingontduiking
 • Bijzondere Commissie terrorisme
 • Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten
 • Delegatie in de Parlementaire Vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied
 • Europees Parlement
Plaatsvervanger
 • Subcommissie mensenrechten
 • Commissie buitenlandse zaken
 • Bijzondere Commissie fiscale rulings en andere maatregelen van vergelijkbare aard of met vergelijkbaar effect (TAXE 2)
 • Bijzondere Commissie fiscale rulings en andere maatregelen van vergelijkbare aard of met vergelijkbaar effect
 • Delegatie voor de betrekkingen met Irak
 • Delegatie voor de betrekkingen met de Maghreblanden en de Unie van de Arabische Maghreb
 • Delegatie in de Parlementaire Vergadering Euronest
Ondervoorzitter