Hoofdnavigatie (Druk op Enter)
Direct naar de inhoud van de pagina (druk op "Enter")
Lijst van andere websites (Druk op Enter)

Autonome wapensystemen

19:06 / 19:30 - 11-09-2018
 
Huidige spreker
Fabio Massimo CASTALDO Fractie Europa van Vrijheid en Directe Democratie Italië
 
 
Ondervoorzitter
Lid
 • Commissie constitutionele zaken
 • Commissie buitenlandse zaken
 • Delegatie voor de betrekkingen met Mercosur
 • Delegatie voor de betrekkingen met de Federale Republiek Brazilië
 • Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering
 • Delegatie in de Parlementaire Vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied
 • Delegatie voor de betrekkingen met de Maghreblanden en de Unie van de Arabische Maghreb
 • Europees Parlement
Plaatsvervanger
 • Subcommissie veiligheid en defensie
 • Commissie interne markt en consumentenbescherming
 • Commissie internationale handel
 • Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
 • Commissie industrie, onderzoek en energie
 • Delegatie voor de betrekkingen met de Masjraklanden
 • Delegatie in het Parlementair Stabilisatie- en Associatiecomité EU-Servië
 • Delegatie in het Parlementair Partnerschapscomité EU-Armenië, de Parlementaire Samenwerkingscommissie EU-Azerbeidzjan en het Parlementair Associatiecomité EU-Georgië
 • Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissie EU-Rusland
 • Delegatie in het Parlementair Stabilisatie- en Associatiecomité EU-Montenegro
 • Commissie juridische zaken