Hoofdnavigatie (Druk op Enter)
Direct naar de inhoud van de pagina (druk op "Enter")
Lijst van andere websites (Druk op Enter)

Autonome wapensystemen

19:06 / 19:30 - 11-09-2018
 
Huidige spreker
Neena GILL Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement Verenigd Koninkrijk
 
 
Lid
 • Bijzondere Commissie financiële misdrijven, belastingontduiking en belastingontwijking
 • Commissie economische en monetaire zaken
 • Bijzondere Commissie fiscale rulings en andere maatregelen van vergelijkbare aard of met vergelijkbaar effect (TAXE 2)
 • Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten
 • Europees Parlement
Plaatsvervanger
 • Commissie buitenlandse zaken
 • Enquêtecommissie die onderzoek moet doen naar vermeende inbreuken op en gevallen van wanbeheer bij de toepassing van het Unierecht met betrekking tot witwaspraktijken, belastingontwijking en belastingontduiking
 • Bijzondere Commissie fiscale rulings en andere maatregelen van vergelijkbare aard of met vergelijkbaar effect
 • Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU
 • Delegatie voor de betrekkingen met de Zuidoost-Aziatische landen en de Associatie van Zuidoost-Aziatische staten (ASEAN)
Ondervoorzitter
 • Delegatie voor de betrekkingen met India