Bezpośredni dostęp do głównej nawigacji (Wciśnij klawisz Enter)
Dostęp do zawartości strony (kliknąć na "Wejście")
Bezpośredni dostęp do wykazu innych stron (Wciśnij klawisz Enter)

Emisje niektórych rodzajów zanieczyszczenia atmosferycznego (debata)

09:01 / 10:22 - 23-11-2016
 
Obecny mówca
Karin KADENBACH Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim Austria
 
 
Członkini
  • Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
  • Komisja Specjalna ds. Unijnej Procedury Wydawania Zezwoleń na Dopuszczenie Pestycydów do Obrotu
  • Komisja śledcza ds. pomiarów emisji w sektorze motoryzacyjnym
  • Delegacja do spraw stosunków z Japonią
  • Parlament Europejski
Zastępstwo
  • Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  • Komisja Kontroli Budżetowej
  • Delegacja do spraw stosunków z Półwyspem Koreańskim
Wiceprzewodnicząca
 
 
 
Mówca na ten temat