Bezpośredni dostęp do głównej nawigacji (Wciśnij klawisz Enter)
Dostęp do zawartości strony (kliknąć na "Wejście")
Bezpośredni dostęp do wykazu innych stron (Wciśnij klawisz Enter)

Emisje niektórych rodzajów zanieczyszczenia atmosferycznego (debata)

09:01 / 10:22 - 23-11-2016
 
Obecny mówca
Seán KELLY Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) Irlandia
 
 
Członek
  • Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
  • Delegacja do spraw stosunków z Iranem
  • Parlament Europejski
Zastępstwo
  • Komisja Rybołówstwa
  • Komisja Handlu Międzynarodowego
  • Komisja Specjalna ds. Unijnej Procedury Wydawania Zezwoleń na Dopuszczenie Pestycydów do Obrotu
  • Komisja śledcza do zbadania zarzutów naruszenia prawa Unii i niewłaściwego administrowania w jego stosowaniu w odniesieniu do prania pieniędzy, unikania opodatkowania i uchylania się od opodatkowania
  • Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi
  • Delegacja do spraw stosunków z państwami Azji Południowo-Wschodniej i Stowarzyszeniem Państw Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN)
 
 
 
Mówca na ten temat