Bezpośredni dostęp do głównej nawigacji (Wciśnij klawisz Enter)
Dostęp do zawartości strony (kliknąć na "Wejście")
Bezpośredni dostęp do wykazu innych stron (Wciśnij klawisz Enter)

Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

13:14 / 13:51 - 23-11-2016
 
Obecny mówca
Diane JAMES Niezrzeszeni Wielka Brytania
 
 
Członkini
  • Komisja Spraw Konstytucyjnych
  • Komisja Petycji
  • Komisja Gospodarcza i Monetarna
  • Parlament Europejski
Zastępstwo
  • Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony
  • Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
  • Delegacja do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową
  • Delegacja do spraw stosunków z państwami Azji Południowej
  • Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
  • Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
 
 
 
Mówca na ten temat