Bezpośredni dostęp do głównej nawigacji (Wciśnij klawisz Enter)
Dostęp do zawartości strony (kliknąć na "Wejście")
Bezpośredni dostęp do wykazu innych stron (Wciśnij klawisz Enter)

Przystąpienie UE do konwencji stambulskiej w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet...

15:01 / 16:52 - 23-11-2016
 
Obecny mówca
Constance LE GRIP Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) Francja
 
 
Członkini
  • Komisja Spraw Konstytucyjnych
  • Komisja śledcza do zbadania zarzutów naruszenia prawa Unii i niewłaściwego administrowania w jego stosowaniu w odniesieniu do prania pieniędzy, unikania opodatkowania i uchylania się od opodatkowania
  • Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
  • Delegacja do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową
  • Parlament Europejski
Zastępstwo
  • Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia
  • Komisja Prawna
  • Delegacja do spraw stosunków z Kanadą
 
 
 
Mówca na ten temat