Bezpośredni dostęp do głównej nawigacji (Wciśnij klawisz Enter)
Dostęp do zawartości strony (kliknąć na "Wejście")
Bezpośredni dostęp do wykazu innych stron (Wciśnij klawisz Enter)

Nowe możliwości dla małych przedsiębiorstw transportowych, w tym modele biznesowe oparte na współpracy...

20:42 / 21:34 - 23-11-2016
 
Obecny mówca
Elżbieta Katarzyna ŁUKACIJEWSKA Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) Polska
 
 
Członkini
  • Komisja Transportu i Turystyki
  • Delegacja do spraw stosunków z Australią i Nową Zelandią
  • Parlament Europejski
Zastępstwo
  • Komisja Spraw Konstytucyjnych
  • Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
  • Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi