Bezpośredni dostęp do głównej nawigacji (Wciśnij klawisz Enter)
Dostęp do zawartości strony (kliknąć na "Wejście")
Bezpośredni dostęp do wykazu innych stron (Wciśnij klawisz Enter)

Skandal związany z fipronilem: jak ulepszyć unijny system szybkiego ostrzegania o żywności i paszach...

11:10 / 12:36 - 12-09-2017
 
Obecny mówca
Ivo BELET Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) Belgia
 
 
Członek
  • Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
  • Komisja Specjalna ds. Terroryzmu
  • Delegacja do spraw stosunków z Indiami
  • Parlament Europejski
Zastępstwo
  • Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony
  • Komisja Transportu i Turystyki
  • Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi
  • Delegacja do spraw stosunków ze Zgromadzeniem Parlamentarnym NATO
Wiceprzewodniczący
  • Komisja śledcza ds. pomiarów emisji w sektorze motoryzacyjnym
 
 
 
Mówca na ten temat