Bezpośredni dostęp do głównej nawigacji (Wciśnij klawisz Enter)
Dostęp do zawartości strony (kliknąć na "Wejście")
Bezpośredni dostęp do wykazu innych stron (Wciśnij klawisz Enter)

Głosowanie

12:19 / 12:59 - 07-02-2018
 
Obecny mówca
James CARVER Grupa Europa Wolności i Demokracji Bezpośredniej Wielka Brytania
 
 
Członek
  • Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony
  • Podkomisja Praw Człowieka
  • Komisja Spraw Zagranicznych
  • Komisja Rozwoju Regionalnego
  • Parlament Europejski
Zastępstwo
  • Komisja śledcza do zbadania zarzutów naruszenia prawa Unii i niewłaściwego administrowania w jego stosowaniu w odniesieniu do prania pieniędzy, unikania opodatkowania i uchylania się od opodatkowania