Acces direct la meniul principal de navigare (Apăsaţi pe tasta "Enter")
Acces la conţinutul paginii (apăsaţi pe "Intră")
Acces direct la lista celorlalte site-uri (Apăsaţi pe tasta "Enter")

Întreruperea sesiunii

23:42 / 23:42 - 25-03-2015
 
Vorbitorul din acest moment
Ildikó GÁLL-PELCZ Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) Ungaria
 
 
Vicepreședintă
  • Parlamentul European
Membră
  • Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor
  • Comisia de anchetă pentru examinarea pretinsei încălcări a normelor de drept sau a administrării defectuoase în aplicarea dreptului Uniunii în legătură cu spălarea de bani, evitarea sarcinilor fiscale și evaziunea fiscală
  • Comisia de anchetă privind măsurarea emisiilor în sectorul autovehiculelor
  • Comisia specială pentru deciziile fiscale și alte măsuri similare sau cu efecte similare (TAXE 2)
  • Comisia specială pentru deciziile fiscale și alte măsuri similare sau cu efecte similare
  • Delegația pentru relațiile cu țările din Asia de Sud-Est și cu Asociația Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN)
Membru supleant
  • Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen
  • Comisia pentru afaceri economice și monetare
  • Delegația pentru relațiile cu Africa de Sud