Acces direct la meniul principal de navigare (Apăsaţi pe tasta "Enter")
Acces la conţinutul paginii (apăsaţi pe "Intră")
Acces direct la lista celorlalte site-uri (Apăsaţi pe tasta "Enter")

Raportul anual privind fiscalitatea - Decizia adoptată privind politica în domeniul transparenței fiscale...

17:26 / 18:20 - 25-03-2015
 
Vorbitorul din acest moment
Eva KAILI Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European Grecia
 
 
Președintă
Membră
 • Comisia de anchetă pentru examinarea pretinsei încălcări a normelor de drept sau a administrării defectuoase în aplicarea dreptului Uniunii în legătură cu spălarea de bani, evitarea sarcinilor fiscale și evaziunea fiscală
 • Comisia specială pentru deciziile fiscale și alte măsuri similare sau cu efecte similare (TAXE 2)
 • Comisia pentru industrie, cercetare și energie
 • Comisia specială pentru deciziile fiscale și alte măsuri similare sau cu efecte similare
 • Delegația pentru relațiile cu Adunarea Parlamentară a NATO
 • Parlamentul European
 • Comisia pentru petiții
Membru supleant
 • Subcomisia pentru securitate și apărare
 • Comisia pentru afaceri economice și monetare
 • Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
 • Delegația pentru relațiile cu Statele Unite ale Americii
 • Delegația la Comisia parlamentară de cooperare UE-Rusia