Acces direct la meniul principal de navigare (Apăsaţi pe tasta "Enter")
Acces la conţinutul paginii (apăsaţi pe "Intră")
Acces direct la lista celorlalte site-uri (Apăsaţi pe tasta "Enter")

Raportul anual privind fiscalitatea - Decizia adoptată privind politica în domeniul transparenței fiscale...

17:26 / 18:20 - 25-03-2015
 
Vorbitorul din acest moment
Molly SCOTT CATO Grupul Verzilor/Alianța Liberă Europeană Regatul Unit
 
 
Membră
  • Comisia specială privind infracțiunile financiare, evaziunea fiscală și evitarea obligațiilor fiscale
  • Comisia pentru afaceri economice și monetare
  • Comisia de anchetă pentru examinarea pretinsei încălcări a normelor de drept sau a administrării defectuoase în aplicarea dreptului Uniunii în legătură cu spălarea de bani, evitarea sarcinilor fiscale și evaziunea fiscală
  • Delegația pentru relațile cu Mercosur
  • Delegația la Adunarea Parlamentară Euro-Latinoamericană
  • Parlamentul European
Membru supleant
  • Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală
  • Comisia specială pentru deciziile fiscale și alte măsuri similare sau cu efecte similare (TAXE 2)
  • Comisia specială pentru deciziile fiscale și alte măsuri similare sau cu efecte similare
  • Delegația pentru relațile cu Republica Federativă a Braziliei