Acces direct la meniul principal de navigare (Apăsaţi pe tasta "Enter")
Acces la conţinutul paginii (apăsaţi pe "Intră")
Acces direct la lista celorlalte site-uri (Apăsaţi pe tasta "Enter")

Raportul anual privind fiscalitatea - Decizia adoptată privind politica în domeniul transparenței fiscale...

17:26 / 18:20 - 25-03-2015
 
Vorbitorul din acest moment
Dariusz ROSATI Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) Polonia
 
 
Președinte
 • Delegația la Comitetul parlamentar de asociere UE-Ucraina
Membru
 • Comisia specială privind infracțiunile financiare, evaziunea fiscală și evitarea obligațiilor fiscale
 • Comisia pentru afaceri economice și monetare
 • Comisia de anchetă pentru examinarea pretinsei încălcări a normelor de drept sau a administrării defectuoase în aplicarea dreptului Uniunii în legătură cu spălarea de bani, evitarea sarcinilor fiscale și evaziunea fiscală
 • Delegația la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE
 • Delegația la Adunarea Parlamentară Euronest
 • Parlamentul European
Membru supleant
 • Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor
 • Comisia de anchetă privind măsurarea emisiilor în sectorul autovehiculelor
 • Delegația pentru relațiile cu Statele Unite ale Americii
 • Comisia pentru bugete