Acces direct la meniul principal de navigare (Apăsaţi pe tasta "Enter")
Acces la conţinutul paginii (apăsaţi pe "Intră")
Acces direct la lista celorlalte site-uri (Apăsaţi pe tasta "Enter")

Raportul anual privind fiscalitatea - Decizia adoptată privind politica în domeniul transparenței fiscale...

17:26 / 18:20 - 25-03-2015
 
Vorbitorul din acest moment
Tom VANDENKENDELAERE Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) Belgia
 
 
Membru
 • Comisia specială privind infracțiunile financiare, evaziunea fiscală și evitarea obligațiilor fiscale
 • Comisia pentru afaceri economice și monetare
 • Comisia de anchetă pentru examinarea pretinsei încălcări a normelor de drept sau a administrării defectuoase în aplicarea dreptului Uniunii în legătură cu spălarea de bani, evitarea sarcinilor fiscale și evaziunea fiscală
 • Delegația pentru relațiile cu Republica Populară Chineză
 • Delegația la Adunarea Parlamentară Euro-Latinoamericană
 • Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Chile
 • Delegația pentru relațiile cu Australia și Noua Zeelandă
 • Parlamentul European
Membru supleant
 • Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală
 • Comisia specială pentru deciziile fiscale și alte măsuri similare sau cu efecte similare (TAXE 2)
 • Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
 • Comisia specială pentru deciziile fiscale și alte măsuri similare sau cu efecte similare
 • Delegația pentru relațiile cu țările din Comunitatea Andină
 • Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară