Acces direct la meniul principal de navigare (Apăsaţi pe tasta "Enter")
Acces la conţinutul paginii (apăsaţi pe "Intră")
Acces direct la lista celorlalte site-uri (Apăsaţi pe tasta "Enter")

Raportul anual privind fiscalitatea - Decizia adoptată privind politica în domeniul transparenței fiscale...

17:26 / 18:20 - 25-03-2015
 
Vorbitorul din acest moment
Seán KELLY Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) Irlanda
 
 
Membru
  • Comisia pentru industrie, cercetare și energie
  • Delegația pentru relațiile cu Iran
  • Parlamentul European
Membru supleant
  • Comisia pentru pescuit
  • Comisia pentru comerț internațional
  • Comisia specială pentru procedura de autorizare a pesticidelor de către Uniune
  • Comisia de anchetă pentru examinarea pretinsei încălcări a normelor de drept sau a administrării defectuoase în aplicarea dreptului Uniunii în legătură cu spălarea de bani, evitarea sarcinilor fiscale și evaziunea fiscală
  • Delegația pentru relațiile cu Statele Unite ale Americii
  • Delegația pentru relațiile cu țările din Asia de Sud-Est și cu Asociația Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN)