Acces direct la meniul principal de navigare (Apăsaţi pe tasta "Enter")
Acces la conţinutul paginii (apăsaţi pe "Intră")
Acces direct la lista celorlalte site-uri (Apăsaţi pe tasta "Enter")

Instituirea programului „Europa creativă” (2021-2027) (dezbatere)

09:00 / 09:44 - 28-03-2019
 
Vorbitorul din acest moment
Isabella ADINOLFI Grupul Europa Libertății și Democrației Directe Italia
 
 
Membră
  • Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen
  • Comisia pentru cultură și educație
  • Delegația la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE
  • Parlamentul European
Membru supleant
  • Comisia pentru afaceri juridice
  • Comisia de anchetă pentru examinarea pretinsei încălcări a normelor de drept sau a administrării defectuoase în aplicarea dreptului Uniunii în legătură cu spălarea de bani, evitarea sarcinilor fiscale și evaziunea fiscală
  • Comisia pentru dezvoltare regională
  • Delegația pentru relațiile cu Statele Unite ale Americii
  • Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor
  • Comisia pentru afaceri constituționale