Acces direct la meniul principal de navigare (Apăsaţi pe tasta "Enter")
Acces la conţinutul paginii (apăsaţi pe "Intră")
Acces direct la lista celorlalte site-uri (Apăsaţi pe tasta "Enter")

Un produs paneuropean de pensii personale (dezbatere)

08:30 / 09:27 - 04-04-2019
 
Vorbitorul din acest moment
Sophia in 't VELD Grupul Alianței Liberalilor și Democraților pentru Europa Țările de Jos
 
 
Membră
  • Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
  • Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Turcia
  • Parlamentul European
Membru supleant
  • Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen
  • Comisia pentru afaceri economice și monetare
  • Comisia de anchetă pentru examinarea pretinsei încălcări a normelor de drept sau a administrării defectuoase în aplicarea dreptului Uniunii în legătură cu spălarea de bani, evitarea sarcinilor fiscale și evaziunea fiscală
  • Delegația pentru relațiile cu Bosnia-Herțegovina și Kosovo
  • Delegația la Comisia parlamentară de stabilizare și de asociere UE-Muntenegru
 
 
 
Vorbitor pe acest subiect
 
This event is also available on our multidevice player.