Acces direct la meniul principal de navigare (Apăsaţi pe tasta "Enter")
Acces la conţinutul paginii (apăsaţi pe "Intră")
Acces direct la lista celorlalte site-uri (Apăsaţi pe tasta "Enter")

Un produs paneuropean de pensii personale (dezbatere)

08:30 / 09:27 - 04-04-2019
 
Vorbitorul din acest moment
Enrique CALVET CHAMBON Grupul Alianței Liberalilor și Democraților pentru Europa Spania
 
 
Membru
 • Delegația pentru relațiile cu Palestina
 • Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
 • Delegația pentru relațiile cu Palestina
 • Delegația la Adunarea Parlamentară a Uniunii pentru Mediterana
 • Parlamentul European
Membru supleant
 • Comisia specială privind infracțiunile financiare, evaziunea fiscală și evitarea obligațiilor fiscale
 • Comisia pentru petiții
 • Comisia pentru afaceri economice și monetare
 • Comisia de anchetă pentru examinarea pretinsei încălcări a normelor de drept sau a administrării defectuoase în aplicarea dreptului Uniunii în legătură cu spălarea de bani, evitarea sarcinilor fiscale și evaziunea fiscală
 • Delegația la Adunarea Parlamentară Euro-Latinoamericană
 • Delegația pentru relațiile cu țările din Maghreb și cu Uniunea Maghrebului Arab
 • Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Chile
 • Comisia pentru dezvoltare regională
 
 
 
Vorbitor pe acest subiect
 
This event is also available on our multidevice player.