Acces direct la meniul principal de navigare (Apăsaţi pe tasta "Enter")
Acces la conţinutul paginii (apăsaţi pe "Intră")
Acces direct la lista celorlalte site-uri (Apăsaţi pe tasta "Enter")

Un produs paneuropean de pensii personale (dezbatere)

08:30 / 09:27 - 04-04-2019
 
Vorbitorul din acest moment
Sotirios ZARIANOPOULOS Deputați neafiliați Grecia
 
 
Membru
 • Comisia specială privind infracțiunile financiare, evaziunea fiscală și evitarea obligațiilor fiscale
 • Comisia pentru afaceri economice și monetare
 • Comisia de anchetă pentru examinarea pretinsei încălcări a normelor de drept sau a administrării defectuoase în aplicarea dreptului Uniunii în legătură cu spălarea de bani, evitarea sarcinilor fiscale și evaziunea fiscală
 • Comisia specială pentru deciziile fiscale și alte măsuri similare sau cu efecte similare (TAXE 2)
 • Comisia specială pentru deciziile fiscale și alte măsuri similare sau cu efecte similare
 • Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Macedonia de Nord
 • Parlamentul European
Membru supleant
 • Comisia pentru petiții
 • Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
 • Delegația la Comisiile de cooperare parlamentară UE- Kazahstan, UE-Kârgâzstan, UE-Uzbekistan, UE-Tadjikistan șipentru relațiile cu Turkmenistanul și Mongolia
 • Delegația la Comisia parlamentară de stabilizare și de asociere UE-Albania
 
 
 
Vorbitor pe acest subiect
 
This event is also available on our multidevice player.