Acces direct la meniul principal de navigare (Apăsaţi pe tasta "Enter")
Acces la conţinutul paginii (apăsaţi pe "Intră")
Acces direct la lista celorlalte site-uri (Apăsaţi pe tasta "Enter")

Un produs paneuropean de pensii personale (dezbatere)

08:30 / 09:27 - 04-04-2019
 
Vorbitorul din acest moment
Miguel URBÁN CRESPO Grupul Confederal al Stângii Unite Europene/Stânga Verde Nordică Spania
 
 
Membru
 • Subcomisia pentru drepturile omului
 • Comisia specială privind infracțiunile financiare, evaziunea fiscală și evitarea obligațiilor fiscale
 • Comisia pentru afaceri externe
 • Comisia de anchetă pentru examinarea pretinsei încălcări a normelor de drept sau a administrării defectuoase în aplicarea dreptului Uniunii în legătură cu spălarea de bani, evitarea sarcinilor fiscale și evaziunea fiscală
 • Delegația la Adunarea Parlamentară a Uniunii pentru Mediterana
 • Delegația pentru relațiile cu țările din Maghreb și cu Uniunea Maghrebului Arab
 • Comisia pentru industrie, cercetare și energie
 • Parlamentul European
Membru supleant
 • Subcomisia pentru securitate și apărare
 • Comisia pentru afaceri economice și monetare
 • Delegația pentru relațiile cu Palestina
 • Delegația pentru relațiile cu Palestina
 • Comisia pentru bugete
 
 
 
Vorbitor pe acest subiect
 
This event is also available on our multidevice player.