Acces direct la meniul principal de navigare (Apăsaţi pe tasta "Enter")
Acces la conţinutul paginii (apăsaţi pe "Intră")
Acces direct la lista celorlalte site-uri (Apăsaţi pe tasta "Enter")

Echilibrul dintre viața profesională și cea privată a părinților și îngrijitorilor (dezbatere) (dezbatere)

09:28 / 10:33 - 04-04-2019
 
Vorbitorul din acest moment
Michaela ŠOJDROVÁ Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) Cehia
 
 
Membră
  • Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen
  • Comisia pentru cultură și educație
  • Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Turcia
  • Parlamentul European
Membru supleant
  • Subcomisia pentru drepturile omului
  • Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
  • Delegația pentru relațiile cu Elveția și Norvegia, la Comisia parlamentară mixtă UE-Islanda și la Comisia parlamentară mixtă a Spațiului Economic European (SEE)
  • Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
Vicepreședintă
 
 
 
Vorbitor pe acest subiect
 
This event is also available on our multidevice player.