Acces direct la meniul principal de navigare (Apăsaţi pe tasta "Enter")
Acces la conţinutul paginii (apăsaţi pe "Intră")
Acces direct la lista celorlalte site-uri (Apăsaţi pe tasta "Enter")

Echilibrul dintre viața profesională și cea privată a părinților și îngrijitorilor (dezbatere) (dezbatere)

09:28 / 10:33 - 04-04-2019
 
Vorbitorul din acest moment
Jordi SOLÉ Grupul Verzilor/Alianța Liberă Europeană Spania
 
 
Membru
  • Comisia pentru afaceri externe
  • Comisia pentru bugete
  • Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Turcia
  • Parlamentul European
Membru supleant
  • Subcomisia pentru drepturile omului
  • Comisia specială privind infracțiunile financiare, evaziunea fiscală și evitarea obligațiilor fiscale
  • Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen
  • Comisia de anchetă pentru examinarea pretinsei încălcări a normelor de drept sau a administrării defectuoase în aplicarea dreptului Uniunii în legătură cu spălarea de bani, evitarea sarcinilor fiscale și evaziunea fiscală
  • Delegația la Adunarea Parlamentară a Uniunii pentru Mediterana
 
 
 
Vorbitor pe acest subiect
 
This event is also available on our multidevice player.