Acces direct la meniul principal de navigare (Apăsaţi pe tasta "Enter")
Acces la conţinutul paginii (apăsaţi pe "Intră")
Acces direct la lista celorlalte site-uri (Apăsaţi pe tasta "Enter")

Echilibrul dintre viața profesională și cea privată a părinților și îngrijitorilor (dezbatere) (dezbatere)

09:28 / 10:33 - 04-04-2019
 
Vorbitorul din acest moment
David CASA Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) Malta
 
 
Membru
  • Comisia specială privind infracțiunile financiare, evaziunea fiscală și evitarea obligațiilor fiscale
  • Comisia de anchetă pentru examinarea pretinsei încălcări a normelor de drept sau a administrării defectuoase în aplicarea dreptului Uniunii în legătură cu spălarea de bani, evitarea sarcinilor fiscale și evaziunea fiscală
  • Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
  • Delegația la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE
  • Parlamentul European
Membru supleant
  • Comisia pentru afaceri economice și monetare
  • Comisia specială pentru deciziile fiscale și alte măsuri similare sau cu efecte similare (TAXE 2)
  • Comisia specială pentru deciziile fiscale și alte măsuri similare sau cu efecte similare
  • Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Turcia
 
 
 
Vorbitor pe acest subiect
 
This event is also available on our multidevice player.