Priamy prístup na hlavné prehľadávanie (stlačte Enter)
Prístup k obsahu stránky (stlačiť Enter)
Priamy prístup na zoznam ďalších webových stránok (stlačte Enter)

Využívanie údajov z osobných záznamov o cestujúcich (EÚ – PNR) (rozprava)

16:29 / 18:06 - 13-04-2016
 
Súčasný rečník
Ildikó GÁLL-PELCZ Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) Maďarsko
 
 
Podpredsedníčka
  • Európsky parlament
Členka
  • Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
  • Vyšetrovací výbor na preskúmanie prípadov porušenia práva Únie a nesprávneho úradného postupu pri jeho uplatňovaní v súvislosti s praním špinavých peňazí, vyhýbaním sa daňovým povinnostiam a daňovými únikmi
  • Vyšetrovací výbor vo veci merania emisií v automobilovom priemysle
  • Osobitný výbor pre daňové rozhodnutia a ďalšie opatrenia podobného charakteru alebo účinku (TAXE 2)
  • Osobitný výbor pre daňové rozhodnutia a ďalšie opatrenia podobného charakteru alebo účinku
  • Delegácia pre vzťahy s krajinami juhovýchodnej Ázie a so Združením národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN)
Náhradníčka
  • Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť
  • Výbor pre hospodárske a menové veci
  • Delegácia pre vzťahy s Juhoafrickou republikou
 
 
 
Rečníci k predmetu