Direktlänk till huvudmenyn (tryck på returtangenten)
Gå till innehållet på sidan (tryck på "Välkommen")
Direktlänk till lista över andra webbplatser (tryck på returtangenten)

Debatt med Lettlands premiärminister, Krišjānis Kariņš, om Europas framtid (debatt)

10:08 / 12:39 - 17-04-2019
 
Aktuell talare
David COBURN Gruppen Frihet och direktdemokrati i Europa Förenade kungariket
 
 
Ledamot
 • Särskilda utskottet för frågor om ekonomisk brottslighet, skatteundandragande och skatteflykt
 • Fiskeriutskottet
 • Utskottet för framställningar
 • Undersökningskommitté för att undersöka påstådda överträdelser och missförhållanden vid tillämpningen av unionsrätten i fråga om penningtvätt, skatteundandragande och skatteflykt
 • Särskilt utskott för skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt (TAXE 2)
 • Särskilt utskott för skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt
 • Europaparlamentet
Suppleant
 • Utskottet för ekonomi och valutafrågor
 • Utskottet för internationell handel
 • Utskottet för utrikesfrågor
 • Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
 
 
 
Talare i ämnet
 
This event is also available on our multidevice player.
Lista öven ämnen: on, 17 apr 2019
 
This event is also available on our multidevice player.