Direktlänk till huvudmenyn (tryck på returtangenten)
Gå till innehållet på sidan (tryck på "Välkommen")
Direktlänk till lista över andra webbplatser (tryck på returtangenten)

Debatt med Lettlands premiärminister, Krišjānis Kariņš, om Europas framtid (debatt)

10:08 / 12:39 - 17-04-2019
 
Aktuell talare
Ana GOMES Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet Portugal
 
 
Ledamot
 • Underutskottet för säkerhet och försvar
 • Särskilda utskottet för frågor om ekonomisk brottslighet, skatteundandragande och skatteflykt
 • Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
 • Undersökningskommitté för att undersöka påstådda överträdelser och missförhållanden vid tillämpningen av unionsrätten i fråga om penningtvätt, skatteundandragande och skatteflykt
 • Särskilda utskottet för terrorismfrågor
 • Delegationen för förbindelserna med Förenta staterna
 • Delegationen till den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavsområdet
 • Europaparlamentet
Suppleant
 • Underutskottet för mänskliga rättigheter
 • Utskottet för utrikesfrågor
 • Särskilt utskott för skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt (TAXE 2)
 • Särskilt utskott för skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt
 • Delegationen för förbindelserna med Irak
 • Delegationen för förbindelserna med Maghrebländerna och Arabiska Maghrebunionen
 • Delegationen till den parlamentariska församlingen Euronest
Vice ordförande
 
 
 
Talare i ämnet
 
This event is also available on our multidevice player.
Lista öven ämnen: on, 17 apr 2019
 
This event is also available on our multidevice player.