Direktlänk till huvudmenyn (tryck på returtangenten)
Gå till innehållet på sidan (tryck på "Välkommen")
Direktlänk till lista över andra webbplatser (tryck på returtangenten)

Debatt med Lettlands premiärminister, Krišjānis Kariņš, om Europas framtid (debatt)

10:08 / 12:39 - 17-04-2019
 
Aktuell talare
Brian HAYES Group of the European People's Party (Christian Democrats) Irland
 
 
Ledamot
  • Utskottet för ekonomi och valutafrågor
  • Europaparlamentet
Suppleant
  • Särskilda utskottet för frågor om ekonomisk brottslighet, skatteundandragande och skatteflykt
  • Undersökningskommitté för att undersöka påstådda överträdelser och missförhållanden vid tillämpningen av unionsrätten i fråga om penningtvätt, skatteundandragande och skatteflykt
  • Budgetkontrollutskottet
  • Särskilt utskott för skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt (TAXE 2)
  • Utskottet för utveckling
  • Särskilt utskott för skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt
  • Delegationen för förbindelserna med Sydafrika
Vice ordförande
  • Delegationen för förbindelserna med Irak
 
 
 
Talare i ämnet
 
This event is also available on our multidevice player.
Lista öven ämnen: on, 17 apr 2019
 
This event is also available on our multidevice player.