Direktlänk till huvudmenyn (tryck på returtangenten)
Gå till innehållet på sidan (tryck på "Välkommen")
Direktlänk till lista över andra webbplatser (tryck på returtangenten)

Omröstning

17:17 / 17:37 - 17-04-2019
 
Aktuell talare
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet Spanien
 
 
Ledamot
  • Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
  • Undersökningskommitté för att undersöka påstådda överträdelser och missförhållanden vid tillämpningen av unionsrätten i fråga om penningtvätt, skatteundandragande och skatteflykt
  • Europaparlamentet
Suppleant
  • Särskilda utskottet för frågor om ekonomisk brottslighet, skatteundandragande och skatteflykt
  • Utskottet för utrikesfrågor
  • Särskilda utskottet för terrorismfrågor
  • Utskottet för utveckling
  • Delegationen för förbindelserna med länderna i Sydostasien och Sydostasiatiska nationers förbund (Asean)
Vice ordförande
  • Delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen
 
 
 
Lista öven ämnen: on, 17 apr 2019
 
This event is also available on our multidevice player.