skip to content
 
 
 

Euroopa Parlamendi Büroo Eestis jagab teavet Euroopa Parlamendi kohta, aitab kaasa Euroopa Parlamendi tegevuse kajastamisele Eesti meedias, on abiks ajakirjanikele parlamendi istungite külastamisel ning seminaridel osalemisel, aitab kontakteeruda Euroopa Parlamendi liikmetega, teeb koostööd koolide ja muude õppeasutustega Euroopa Parlamendi tutvustamiseks.

Samuti annab büroo teavet Euroopa Parlamendi Brüsseli ja Strasbourgi hoonete külastamisvõimaluste kohta ning tutvustab Euroopa Parlamendis töötamise ja praktikal viibimise võimalusi

 

 
 .

Uudised

Päevakorras: kliimaseadus, ühtekuuluvuspoliitika, naiste seksuaal- ja reproduktiivtervise kaitse.
Auhinnaga tunnustatakse silmapaistvat ajakirjandust, mis kaitseb euroopalikke väärtusi. Võitja valib sõltumatutest ekspertidest ja kodanikuühiskonna esindajatest koosnev žürii. Võidutöö pälvib 20 000 euro suuruse preemia. Auhind antakse kätte oktoobri keskpaigas, kui möödub neli aastat Daphne Caruana Galizia mõrvast.
Täiskogu teemad: Euroopa kliimaseadus. 2,51 miljardit regionaalarengule ja koostööle. Seksuaal- ja reproduktiivtervis. ELi tippkohtumine/ Malta deklaratsioon.
Strasbourgis peeti laupäeval Euroopa tuleviku konverentsi esimene täiskogu, kus arutati konverentsi eesmärke ja täpsemat ajakava.
Varjupaiga- ja rändekonverents. ELi eelarve kaitse/ OLAF. Massiküüditamiste mälestustseremoonia. ELi-Hiina suhted. Ühtne Euroopa taevas. Küberkaitse. Euroopa tuleviku konverents.
Juuniküüditamise 80. aastapäeva eel toimus parlamendis ohvrite mälestuseks arutelu, kus parlamendiliikmed rõhutasid, et Euroopas toimunud inimsusevastastest kuritegudest tuleb enam rääkida.
2021. aasta LUX publikuauhinna pälvis Alexander Nanau film „Kollektiiv”. Võitja kuulutas täna Strasbourgis toimunud tseremoonial välja Euroopa Parlamendi president David Sassoli.
EL peab vastu võtma kliimaseadusele sarnaneva bioloogilise mitmekesisuse seaduse, mis tagaks aastaks 2050 maailma ökosüsteemide taastamise, nende vastupidavuse tugevdamise ja piisava kaitse.
Euroopa Parlament andis täna lõpliku heakskiidu ELi Covid digitõendile, mis hõlbustab reisimist ja aitab kaasa majanduse taastumisele.
ELi COVID digitõend, Ryanairi lennuki sundmaandumine Minskis, LUX publikuauhinna võitja.
Kui valdavas osas ELi liikmesriikidest vaatavad inimesed tulevikku ebakindlusega, siis 51% Eesti vastajaist on lootusrikkad, kinnitab Eurobaromeetri värske arvamusuuring.
Euroopa Kodaniku auhind Tallinna Keskraamatukogule. Rahvusvaheliste ettevõtete maksude läbipaistvus. Kevadine Eurobarometer. Täiskogu ettevalmistused. 
Esmaspäeval, 31. mail kl 14.00–15.30 toimub 2020. aasta Euroopa Kodaniku auhinna pidulik üleandmine ning vestlusring "Lugemise tulevik - kuidas digipõlvkond lugema panna?", milles osalevad kirjanik Ene Sepp, meediainnovatsiooni professor Indrek Ibrus, kirjastaja René Tendermann ja Keskraamatukogu vabatahtlik Diana Veilberg.
Juhatus kiitis täna heaks täiskogu istungite ja Euroopa kodanike paneelarutelude ajakava. Üritustega alustatakse järgmisel kuul.
Sel nädalal parlamendis: Euroopa Ülemkogu. Covid digitõendi kasutuselevõtt. Ühise põllumajanduspoliitika reform. Brexitiga kohanemise reserv. Sloveenia eesistumise prioriteedid. Tallinna Keskraamatukogu pälvis Euroopa Kodaniku auhinna.
• Digitõend hõlbustab vaba liikumist pandeemia ajal ning aitab kaasa piirangute järkjärgulisele kaotamisele.• COVID-19 testid peavad olema taskukohased ja kättesaadavad.• 100 miljonit eurot ELi erakorralise toetuse rahastamisvahendist testide ostmiseks.• ELi Covid digitõend ühtne formaat ja õiguslik raamistik kõigis liikmesriikides.
Euroopa Parlament võttis neljapäeval vastu Euroopa digitaalset tulevikku käsitleva resolutsiooni, mis rõhutab, et EL vajab ühtseid reegleid inimkeskse ja kättesaadava tehnoloogia jaoks.
„Erasmus+“ eelarve peaaegu kahekordistub.„Erasmus+“ on nüüd avatud ka täiskasvanud õppijatele.Uus programm on kaasavam, keskkonnahoidlikum ja kasutajasõbralikum.
Fookuses on vähem arenenud ja äärepoolsed piirkonnad ning saared.Projektid peavad toetama eesmärki saavutada 2050. aastaks kliimaneutraalsus.Toetust ei saa investeeringud, mis on seotud jäätmepõletuse ja fossiilkütustega.Eestis läheb fondi toetus tervikuna Ida-Virumaale.
• EL eraldab enam kui 397 miljonit eurot võitluseks COVID-19 pandeemiaga 17 liikmesriigis ja kolmes kandidaatriigis.• Abi jagamine ELi Solidaarsusfondi kaudu peab olema lihtsam ja kiirem.
•Abi COVID-19 pandeemia tõttu töö kaotanud 5000le turismitöötajale.•Esmakordselt kasutatakse Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi pandeemia tagajärgede leevendamiseks.•4,5 miljonit eurot läheb abiks tööotsinguil ja ettevõtluse alustamiseks.
10.-16. maini toimub filmiauhinna LUX üle-euroopaline publikunädal, kus kõik huvilised on oodatud vaatama ja hindama kolme tänavust nominenti: Thomas Vinterbergi äsja Oscariga pärjatud mängufilmi „Järgmine ring“ (Another Round) ning samuti Oscarile kandideerinud Alexander Nanau täispikka dokumentaali „Kollektiiv“ (Collective) ja Jan Komasa „Corpus Christit“.
Mihhail Hodorkovski parlamendis. Meediavabadus.  Taasterahastu. Seksuaaltervis. Rändeolukord Vahemerel. Täiskogu ettevalmistused. 
Euroopa päeval, 9. mail kinnitati Euroopa tuleviku konverentsi kodukord, mis paneb paika kodanike võimalused konverentsi töös osalemiseks.
Vahetult enne Euroopa tuleviku konverentsi ametlikku algust avaldas Euroopa Parlament liidu tulevikku käsitleva Eurobaromeetri uuringu tulemused.
Euroopa tuleviku konverentsi pidulik avaüritus toimub Euroopa Parlamendis Strasbourgis Euroopa päeval, pühapäeval, 9. mail.
Alates 3. maist avab Euroopa Elamuskeskus aadressil Rävala pst. 4, Tallinn, taas oma uksed üksikkülastajatele
• Vene agressioon Ukraina suunal ei tohi jääda tagajärgedeta.• Parlament toetab täielikult Tšehhit käimasolevas diplomaatilises tülis Venemaaga.• Venemaa ametivõimud ja president Putin vastutavad Aleksei Navalnõi tervise eest.
• Rohkem marsruudi muutmise võimalusi reisi hilinemisel või tühistamisel.• Parem abi piiratud liikumisvõimega reisijatele.• Rohkem hoiukohti jalgratastele.
Testimine peaks olema kõigile kiirelt ning tasuta kättesaadav. ELi COVID-19 tõend ei ole reisidokument. Liikmesriigid ei tohi kehtestada tõendi omanikele karantiine või teste.
Euroopa Parlament andis suure häälteenamusega nõusoleku ELi ja Ühendkuningriigi kaubandus- ja koostööleppele.
Teadusprogrammi „Euroopa horisont“ eelarve aastateks 2021-2027 on 95,5 miljardit eurot.Programmi keskmes on tervishoid, digiüleminek ja uuenduslike VKEde toetamine.Esmakordselt toetab „Euroopa horisont“ ka loomemajandust.
Teisipäevasel arutelul avaldasid Euroopa Parlamendi fraktsioonid toetust ELi ja Ühendkuningriigi kaubandus- ja koostööleppele, mis paneb paika edasise koostöö raamid.
Parlament nõuab värskes resolutsioonis põhjalikke uuringuid Teise maailmasõja järel Läänemerre heidetud lahingumoona keskkonna- ja terviseohtude hindamiseks ja kõrvaldamiseks.
Sündmused: Minu Euroopa orienteerumismäng – jaluta läbi Euroopa ja saa huvitavaid teadmisi! Tähistame Euroopa päeva Instagramis. Linnade keskväljakut kaunistab emadele pühendatud lillevaip. 
Päevakorras: ELi ja Ühendkuningriigi kaubandus- ja koostöölepe, COVID-19 roheline digitõend, „Euroopa horisont 2021–2027“, Keskkonna ja kliimameetmete programm „LIFE“, uus „Digitaalse Euroopa“ programm.
Pärast Euroopa tuleviku konverentsi mitmekeelse digitaalse platvormi edukat käivitamist 19. aprillil, jätkuvad 9. mail toimuva avasündmuse ettevalmistused.
rohkem