skip to content
 

Euroopa Parlamendi Büroo Eestis jagab teavet Euroopa Parlamendi kohta, aitab kaasa Euroopa Parlamendi tegevuse kajastamisele Eesti meedias, on abiks ajakirjanikele parlamendi istungite külastamisel ning seminaridel osalemisel, aitab kontakteeruda Euroopa Parlamendi liikmetega, teeb koostööd koolide ja muude õppeasutustega Euroopa Parlamendi tutvustamiseks.

Samuti annab büroo teavet Euroopa Parlamendi Brüsseli ja Strasbourgi hoonete külastamisvõimaluste kohta ning tutvustab Euroopa Parlamendis töötamise ja praktikal viibimise võimalusi

 

 .

Uudised

Laupäeval, 21. mail toimuval Muuseumiööl osaleb esmakordselt Tallinna kesklinnas asuv Euroopa Elamuskeskus.
Parlament mõistab teravalt hukka Valgevene diktaatori Aljaksandr Lukašenka režiimi tegutsemise Venemaa agressioonisõja toetamisel.
Ukraina sõja mõju leevendamiseks tuleks konfiskeerida Vene oligarhide varad, võtta kasutusele uued ELi omatulud ja kasutada täielikult ära olemasoleva ELi eelarve võimalused.
Rahvusvaheline kohus peab uurima Venemaa juhtkonna, sõjaväejuhtide ning nende liitlaste agressioonikuritegusid Ukraina vastu.
Päevakorras: Ukraina sõja sotsiaalne ja majanduslik mõju ELi elanikele. Ukraina: sõjakuritegude toimepanijad tuleb vastutusele võtta. Moldova president Maia Sandu täiskogu ees. Ukraina kaubad pääsevad maksuvabalt ELi siseturule. Opositsiooni- ja ametiühinguliidrite survestamine Valgevenes. Äriühingute tulumaksu miinimummäär tuleb kiiresti kasutusele võtta.
Täna Strasbourgis toimunud lõputseremoonial andsid Euroopa tuleviku konverentsi kaasesimehed Euroopa Parlamendi presidendile Roberta Metsolale, eesistujariigi Prantsusmaa presidendile Emmanuel Macronile ja Euroopa Komisjoni presidendile Ursula von der Leyenile üle konverentsi lõppraporti.
Selle nädala teemad: Eesmärk 55. Ühtne digiturg/ Frances Haugen. Ukraina/ kaubandus ja transport. Rahvusvaheline homo-, bi- ja transfoobia vastane päev (IDAHOBIT). Sõda Ukrainas/ energia/ sotsiaalne ja majanduslik mõju. Sõjakuriteod Ukrainas. Moldova presidendi pöördumine. Ülemaailmne ettevõtete tulumaksu miinimummäär. Muuseumiöö Euroopa Elamuskeskuses. 
Teemad: Euroopa tuleviku konverents. Ukraina/ tuumarajatiste julgeolek. Ukraina/ ELi kaitsepoliitika. NATO ja Soome. CO2-heide. Pegasuse uurimiskomisjon. Välissekkumine. Täiskogu ettevalmistused.
Euroopa Parlament kutsub ELi üles veelgi karmistama sanktsioone Venemaa transpordisektori vastu ning nõuab, et Venemaa tagastaks varastatud lennukid.
Arutelul Prantsusmaa integratsiooniministri Klinkerti ja Euroopa Komisjoni presidendi von der Leyeniga rõhutas parlament, et ELi ühtsus ja solidaarsus on Ukraina jaoks määrava tähtsusega.
Parlament on valmis alustama läbirääkimisi ühtse laadija üle, et vähendada e-jäätmeid ning muuta mobiiltelefonide, tahvelarvutite ja digikaamerate kasutamine mugavamaks.
9. mail Strasbourgis toimuval tseremoonial antakse ELi institutsioonidele üle Euroopa tuleviku konverentsi lõpparuanne.
Teisipäeval võttis parlament vastu seadusandliku algatusraporti, mille eesmärk on reformida Euroopa Parlamendi valimiste korda ning ühtlustada valimiste reeglid kõigis liikmesriikides.
Ülemaailmsel pressivabaduse päeval, 3. mail, kuulutas Euroopa Parlament välja Daphne Caruana Galizia nimelise ajakirjandusauhinna konkursi.
Reedel ja laupäeval kogunes Euroopa tuleviku konverentsi viimane täiskogu ning esitas oma ettepanekud ELi reformimiseks.
Päevakorras: Ukraina sõja mõju ELile. Arutelu Euroopa tuleviku konverentsi tulemuste üle. Itaalia pea.minister Draghi täiskogul. Euroopa Parlamendi valimised: parlament soovib kogu ELi hõlmava valimisringkonna loomist.
Avatud on kandideerimine 22. ja 23. juunil 2022 Brüsselis toimuvale noorteüritusele Youth Network Event
Veebiplatvormid peavad eemaldama keelatud tooted, teenused ning sisu võimalikult kiiresti.Juurdepääs platvormide algoritmidele muutub lihtsamaks.Laste parem kaitse internetis; lastele suunatud reklaam keelustatakse. Suunatud reklaam ei tohi põhineda tundlikel andmetel.Selge ülevaade, kuidas sisu kasutajatele soovitatakse.
Selle nädala teemad: sõda Ukrainas / naiste olukord. COVID digitõend. Kolmandate riikide toetused ettevõtetele. Parlamendi algatusõigus. Euroopa tuleviku konverentsi viimane täiskogu. Täiskogu ettevalmistused. Arutelu Jens Stoltenbergiga.
Selle nädala teemad: Humanitaarolukord Ukrainas. Sanktsioonid Venemaa vastu. EL laienemine. Ungari/ LGBTI. Ühtne laadija. Pegasuse uurimiskomisjon. COVID-19 erikomisjon.
Euroopa tuleviku konverentsi 8.-9. aprilli täiskogu arutas konkreetseid ettepanekuid. Konverentsi viimane täiskogu ja lõpphääletus toimub 29.-30. aprillil.
Parlament nõuab, et Venemaa võimud lõpetaksid sõjavastaste meeleavaldajate, sõltumatute kodanikuühiskonna organisatsioonide ja inimõiguste kaitsjate ahistamise, hirmutamise ja ründamise.
• Ukrainas toime pandud sõjakuritegude uurimiseks tuleb kokku kutsuda rahvusvaheline sõjatribunal. • Relvatarneid Ukrainasse tuleb kiirendada.
• Humanitaarabikoridorid on Ukraina laste ja perede päästmiseks hädavajalikud. • Inimkaubanduse takistamiseks tuleb põgenikud registreerida. • Saatjata lastele peab kiirelt määrama eestkostjad. • Sõja eest põgenenud lastele tuleb tagada võrdne ligipääs haridusele ja tervishoiule.
Parem juurdepääs kvaliteetsetele andmetele, mis toetab innovatsiooni. Andmete taaskasutamine muutub lihtsamaks.
Euroopa Liidus teenivad naised sama tööd tehes keskmiselt 13% vähem kui mehed. Eesti on üks suurima palgalõhega riike ELis, kus naised teenivad Eestis keskmiselt 21% vähem. Ettevõtted peaksid olema kohustatud avaldama andmeid soolise palgalõhe kohta ning töölepingute palgasaladus tuleks keelata.Parlament nõuab soolise võrdõiguslikkuse tegevuskava, kui palgalõhe ettevõttes on suurem kui 2,5%.
Energiataristu projektid peavad toetama kliimaneutraalsuse saavutamist ning varustuskindlust. Eelkõige tuleb toetada vesiniku kasutuselevõttu ning süsinikdioksiidi kogumist ja ladustamist.
Järgmisel Euroopa tuleviku konverentsi täiskogul 8.–9. aprillil arutatakse töörühmade välja töötatud ettepanekuid.
President Roberta Metsola sõitis Kiievisse Ukraina Ülemraada spiikri Ruslan Stefantšuki kutsel.
Päevakorras: Sõda Ukrainas: vägivalla eest põgenevad lapsed ja noored vajavad kaitset. Parlament arutab Micheli ja von der Leyeniga märtsi ülemkogu tulemusi. Infotund Ursula von der Leyeniga Euroopa Komisjoni kahest esimesest tööaastast. Infotund Josep Borrelliga ELi julgeoleku- ja kaitseplaanide kohta.
31. märtsist 2. aprillini külastavad Euroopa Parlamendi väliskomisjoni ning julgeoleku ja kaitse allkomisjoni liikmed Moldovat.
Nädalavahetusel kogunes Euroopa tuleviku konverentsi täiskogu, et arutada esialgseid eelnõusid.
Selle nädala teemad: Venemaa agressioon. Sõda Ukrainas ja Moldova. Ukraina naispagulased. Ukraina sõda ja väärinfo. Euroopa Parlamendi valimiste reeglid. Filmiauhinna LUX publikunädal. Täiskogu ettevalmistused. Roberta Metsola veebikohtumine Jüri Ratasega.
2022. aasta Karl Suure Euroopa noorteauhinna konkursi Eesti vooru võitjaks valiti Pärnu noorte innovatsioonikeskuse HUUB loomine.
25.-26. märtsil koguneb Euroopa tuleviku konverentsi täiskogu, et arutada töörühmade esialgseid ettepanekuid.
Peateemad: Sõda Ukrainas ja energiasõltumatus. Sõda Ukrainas ja toiduga kindlustatus. ELi tippkohtumised. Andmesidetasud. Ukraina solidaarsuspäevad. Euroopa tuleviku konverentsi täiskogu. Tehisintellekt.
Sel nädalal parlamendis: Venemaa sissetung Ukrainasse. Venemaa sissetung ja veebipropaganda. Sooline palgalõhe. Sooline tasakaal. ELi majanduspoliitika koordineerimine. Krüptorahad. Gaas ja tuumaenergia ning roheüleminek. Täiskogu ettevalmistused.  
rohkem