skip to content

Euroopa Parlamendi Büroo Eestis veebilehe küpsisereeglistik.

Kasutame veebiküpsiseid teie kasutajakogemuse parendamiseks. Neid ei kasutata isikuandmete kogumiseks, vaid Google Analytics`i vahendusel statistilisel eesmärgil. Te võite veebiküpsiste seadeid igal hetkel muuta.

jätkama
 
 
Euroopa Parlamendi istung, oktoober 2019
Euroopa Parlamendi istung, oktoober 2019
 

Euroopa Parlamendi Eesti büroo jagab teavet Euroopa Parlamendi kohta, aitab kaasa Euroopa Parlamendi tegevuse kajastamisele Eesti meedias, on abiks ajakirjanikele parlamendi istungite külastamisel ning seminaridel osalemisel, aitab kontakteeruda Euroopa Parlamendi liikmetega, teeb koostööd koolide ja muude õppeasutustega Euroopa Parlamendi tutvustamiseks.

Samuti annab büroo teavet Euroopa Parlamendi Brüsseli ja Strasbourgi hoonete külastamisvõimaluste kohta ning tutvustab Euroopa Parlamendis töötamise ja praktikal viibimise võimalusi

 

 
 .

Uudised

Kodanikud, kodanike rühmad, ühendused ja organisatsioonid võivad ise kandideerida Euroopa Kodaniku auhinnale projektidega, mille nad on ellu viinud, või esitada Euroopa Kodaniku auhinna kandidaadiks mõne teise kodaniku, rühma, ühenduse või organisatsiooni.
Selleks, et kaitsta loomade heaolu, lemmikloomade omanikke ja rahvatervist, nõuavad parlamendiliikmed ELi tegevuskava lemmikloomade ebaseadusliku kaubanduse lõpetamiseks.
Euroopa Parlament.
Päevakorras: Arutelu ELi eelarve üle enne olulist mitmeaastast finantsraamistikku käsitlevat tippkohtumist, parlament arutab ELi ja Vietnami vahelise vabakaubandus- ja investeerimislepingu sõlmimist, ELi ja Ühendkuningriigi tulevased suhted: parlament esitab oma seisukoha eelseisvateks kõnelusteks, kuidas tagada tehisintellekti ohutu ja erapooletu kasutamine, arutelu ELis meeste ja naiste võrdõiguslikkuse saavutamise teemal.
Euroopa Parlament on alustanud asutusesisese turvateenistuse loomist Brüsselis ja Strasbourgis ning valmistab nüüd ette turvatöötajate töölevõttu oma Luxembourgis asuvatesse hoonetesse. Euroopa Parlament kavatseb võtta Luxembourgi tööle suure hulga kogenud turvatöötajaid.
Euroopa Parlament kutsub Euroopa Komisjoni üles esitama hiljemalt 2020. aasta juuliks siduvad eeskirjad ühtse laadija kohta.
Euroopa Parlament kiitis kolmapäeva õhtul heaks Ühendkuningriigi EList väljaastumislepingu häältega 621 poolt, 49 vastu, 13 erapooletut.
Päevakorras: Parlament tähistab 75 aasta möödumist Auschwitzi vabastamisest, lõplik hääletus Brexiti üle, parlamendiliikmed tahavad, et ühtse laadija loomiseks ja e-jäätmete piiramiseks kohaldataks rangemaid eeskirju, humanitaarolukord Kreeka saartel, sooline palgalõhe, põlisrahvaste õiguste kaitsmine.
rohkem