skip to content
 
 
 

Euroopa Parlamendi Eesti büroo jagab teavet Euroopa Parlamendi kohta, aitab kaasa Euroopa Parlamendi tegevuse kajastamisele Eesti meedias, on abiks ajakirjanikele parlamendi istungite külastamisel ning seminaridel osalemisel, aitab kontakteeruda Euroopa Parlamendi liikmetega, teeb koostööd koolide ja muude õppeasutustega Euroopa Parlamendi tutvustamiseks.

Samuti annab büroo teavet Euroopa Parlamendi Brüsseli ja Strasbourgi hoonete külastamisvõimaluste kohta ning tutvustab Euroopa Parlamendis töötamise ja praktikal viibimise võimalusi

 

 
 .

Uudised

Selle nädala teemad: eelarveläbirääkimised, ühtse põllumajanduspoliitika üleminekuperiood, joogiveedirektiiv, õigusriigi olukord, õigus olla mittekättesaadav.
Euroopa Parlament on mures meediavabaduse olukorra pärast Euroopa Liidus ning mõistab hukka ajakirjanike ahistamise ja survestamise ning nende vastu suunatud vägivalla.
Parlament tahab suurendada keskkonnasäästu, toetades korduvkasutust, toodete eluea pikendamist ja parandamist.
Reedel, 27. novembril kell 12.00 toimub Euroopa Parlamendi väliskomisjonis arutelu Venemaa silmapaistvate opositsioonitegelastega, millel osaleb ka Aleksei Navalnõi.
• Kui ebaausad kauplemisvõtted teevad kahju paljudele tarbijatele, on neil võimalus esitada ühine esindushagi.• Põhimõte ”kaotaja maksab” hoiab ära kohtuvaidluste kuritarvitamise.• Tarbijaorganisatsioonid ning avalik-õiguslikud asutused saavad esitada hagisid tarbijate eest.
Päevakorras: ELi tarbijad saavad peagi oma õigusi ühiselt kaitsta, ajakirjandusvabadus, parlament arutab ja hääletab selle üle, kuidas muuta ühtne turg jätkusuutlikumaks, uus ravimitööstuse strateegia.
Koroonaviiruse teisest lainest haaratud Euroopas leiab 66% elanikest (Eestis 73%), et ELil peaksid olema suuremad pädevused ning rohkem raha kriisiga võitlemiseks.
rohkem