skip to content
 
 
 

Euroopa Parlamendi Eesti büroo jagab teavet Euroopa Parlamendi kohta, aitab kaasa Euroopa Parlamendi tegevuse kajastamisele Eesti meedias, on abiks ajakirjanikele parlamendi istungite külastamisel ning seminaridel osalemisel, aitab kontakteeruda Euroopa Parlamendi liikmetega, teeb koostööd koolide ja muude õppeasutustega Euroopa Parlamendi tutvustamiseks.

Samuti annab büroo teavet Euroopa Parlamendi Brüsseli ja Strasbourgi hoonete külastamisvõimaluste kohta ning tutvustab Euroopa Parlamendis töötamise ja praktikal viibimise võimalusi

 

 
 .

Uudised

2020. aasta Sahharovi mõttevabaduse auhinna saab Valgevene demokraatlik opositsioon, teatas Euroopa Parlamendi president David Sassoli.
Euroopa Parlamendi liikmed võtsid kolmapäeval 602 poolthäälega vastu soovitused ELi-Valgevene suhete ümberhindamiseks, mis toetavad tugevalt Valgevene demokraatlikku opositsiooni.
Parlament võttis teisipäeva õhtul vastu tehisintellekti reguleerimise ettepanekud, mille eesmärk on edendada innovatsiooni, panna paika eetikanormid ja suurendada usaldust tehnoloogia vastu.
Parlament nõuab tulevikku suunatud eeskirju digiteenuste, sealhulgas veebiplatvormide ja veebiturgude haldamiseks. Samuti on vaja siduvaid reegleid ebaseadusliku veebisisuga võitlemiseks.
Enamik ELi kodanikke toetab ELi eelarve suurendamist pandeemia seljatamiseks. Vastanute hinnangul on esmatähtsad rahvatervis, majanduse taastumine ja kliimamuutused.
Päevakorras: põllumajanduspoliitika jätkusuutlikumaks muutmine, digiteenuste haldamine, tehisintellekti käsitlevad eeskirjad, Euroopa Komisjoni 2021. aasta tööprogramm, selgub Sahharovi auhinna laureaat.
Kolm aastat tagasi mõrvatud Malta uuriva ajakirjaniku Daphne Caruana Galizia mälestuseks asutab Euroopa Parlament ajakirjanduspreemia, mille eesmärk on toetada sõltumatut ajakirjandust.
rohkem