skip to content
 
 
 

Euroopa Parlamendi Eesti büroo jagab teavet Euroopa Parlamendi kohta, aitab kaasa Euroopa Parlamendi tegevuse kajastamisele Eesti meedias, on abiks ajakirjanikele parlamendi istungite külastamisel ning seminaridel osalemisel, aitab kontakteeruda Euroopa Parlamendi liikmetega, teeb koostööd koolide ja muude õppeasutustega Euroopa Parlamendi tutvustamiseks.

Samuti annab büroo teavet Euroopa Parlamendi Brüsseli ja Strasbourgi hoonete külastamisvõimaluste kohta ning tutvustab Euroopa Parlamendis töötamise ja praktikal viibimise võimalusi

 

 
 .

Uudised

Päevakorras: Euroopa tuleviku konverents: ühisdeklaratsiooni allkirjastamine;  Euroopa Parlament tähistab rahvusvahelist naistepäeva; hääletatakse uut Euroopa Investeerimiskava;  parlament kinnitab uue Euroopa Liidu terviseprogrammi, kliimaeesmärkide saavutamiseks tuleb importtoodetele kehtestada süsinikumaks jm.
Euroopa Kodaniku auhind on auhind erakordsete saavutuste eest, mida Euroopa Parlament annab igal aastal välja kodanikele, kodanike rühmadele, ühendustele või organisatsioonidele. 
Teemad: Rahvusvaheline naistepäev, olukord Kanaari saartel, laste õigused, täiskogu ettevalmistused.
Täna kl 17.00-20.00 (Eesti aeg) toimub Euroopa Parlamendi avalik kuulamine, kus parlamendiliikmete küsimustele vastavad suuremate vaktsiinitootjate juhid.
Kampaania „Loeme ette“ raames loeti lastele raamatuid kas telefonis või videosilla (Skype, Facebook) vahendusel. Laps sai ise valida raamatu ja raamatukoguhoidja, kellega ta suhelda soovis. Lisaks ettelugemisele ja videokõne puhul ka illustratsioonide näitamisele vestlesid raamatukoguhoidjad lastega igapäevastest asjadest.
Koroonapandeemia on kasvatanud kodanike veendumust, et Euroopa Liit mängib olulist rolli COVID-19 tagajärgedega võitlemisel ja uute tõhusate lahenduste leidmisel.
Parlamendiliikmed rõhutavad, et ühised jõupingutused COVID-19 pandeemia seljatamiseks peavad jätkuma. Lisaks tuleb leida viise vaktsiinide tootmise kiirendamiseks.
rohkem