skip to content
 

Euroopa Parlamendi Büroo Eestis jagab teavet Euroopa Parlamendi kohta, aitab kaasa Euroopa Parlamendi tegevuse kajastamisele Eesti meedias, on abiks ajakirjanikele parlamendi istungite külastamisel ning seminaridel osalemisel, aitab kontakteeruda Euroopa Parlamendi liikmetega, teeb koostööd koolide ja muude õppeasutustega Euroopa Parlamendi tutvustamiseks.

Samuti annab büroo teavet Euroopa Parlamendi Brüsseli ja Strasbourgi hoonete külastamisvõimaluste kohta ning tutvustab Euroopa Parlamendis töötamise ja praktikal viibimise võimalusi

 

 .

Uudised

Sel nädalal: Akud ja patareid. Metsade hävitamine. COVID-19 mõju lastele. LUX publikuauhind 2023. LUX publikuauhind 2023.
Reedel, 2. detsembril tutvustavad Euroopa Liidu institutsioonid Euroopa tuleviku konverentsi järel tehtut ja arutelude põhjal koostatud ettepanekuid.
Kolmapäeval hindab Euroopa Parlamendi siseasjade komisjon Tallinnas tegutseva IT-süsteemide Euroopa ameti (eu-LISA) tegevdirektori kandidaate. Komisjoni ees on Agnès Diallo Prantsusmaalt, Jack Hamande Belgiast ja Mailis Pukonen Eestist.
Sel nädalal: Eurotsooni olukorra arutelu Lagarde`iga. Energiakriisi ohjamine - arutelu Simsoniga. Kohtumine Kiievi linnapea Klõtškoga. Nuhkvara kasutamine Hispaanias. Jäätmeveod. Euroopa Parlamendi valimised. Frontexi juhikandidaatide kuulamised. Euroopa tuleviku konverents. Rootsi eesistumine.
Euroopa Parlamendi president Roberta Metsola ja Firenze linnapea Dario Nardella algatasid kampaania Ukraina varustamiseks generaatoritega.
Parlament peab lubamatuks, et äsja Kataris alanud jalgpalli maailmameistrivõistluste ettevalmistamisel hukkus tuhandeid võõrtöölisi.
Parlamendi hinnangul peaks EL laienemisele taas elu sisse puhuma. Uut hoogu on vaja nii liikmesriikides kui ka ühineda soovivates riikides.
Kuna Venemaa korraldab Ukraina tsiviilisikute vastu järjekindlalt jõhkraid rünnakuid, kuulutas parlament Venemaa terrorismi toetavaks riigiks.
Teisipäeval tähistas parlament pidulikul istungil 70 aasta möödumist Euroopa Söe- ja Teraseühenduse ühisassamblee asutamisest 1952. aastal.
2026. aasta juuliks peavad kõik ELis tegutsevad börsil noteeritud suurettevõtted tagama naiste suurema esindatuse juhtkonnas.
Euroopa Parlament võttis vastu uue seaduse, et ELi olulist infrastruktuuri tõhusamalt kaitsta.
Teisipäeval kiitis parlament heaks Keit Pentus-Rosimannuse nimetamise Euroopa Kontrollikoja liikmeks.
  Esmaspäeval, 21. novembril kell 11.00 toimub Euroopa Parlamendi liikme Andrus Ansipi (Uueneva Euroopa fraktsioon) pressibriifing kiipidest ja Euroopa kiibimäärusest. Briifing koos hommikukohviga toimub Euroopa Elamuskeskuses, Rävala pst. 4.
Sel nädalal parlamendis: COP27. Taastuvenergia. Abordikeeld Poolas. Inimõigused FIFA maailmameistrivõistluste kontekstis. Mitmeaastase finantsraamistiku muutmine.
Parlament kiitis heaks kava „REPowerEU“ meetmete lisamise riiklikesse taaste- ja vastupidavuskavadesse, et soodustada loobumist Venemaa fossiilkütustest ja kiirendada rohepööret.
Neljapäeval kiitis Euroopa Parlament heaks uue õigusakti, millega kehtestatakse liikmesriikidele küberjulgeoleku valdkonnas rangemad reeglid ning ühtlustatakse ELis kasutatavaid karistusi.
Kaupade transport ELi, Ukraina ja Moldova vahel muutub lihtsamaks.EL tunnustab Ukraina juhilube.
Päevakorras: 20. ja 21. oktoobri ELi tippkohtumise tulemused. Energeetikameetmete lisamine riiklikesse taaste- ja vastupidavuskavadesse.  Küberjulgeoleku ja vastupanuvõime suurendamine ELis. Hõlpsam kaubavahetus Ukraina ja Moldovaga.
Sel nädalal Euroopa Parlamendis: energiapööre, kaubavedu Ukrainast ja Moldovast, Uber/ lobitöö ja töötajate õigused, intelligentsed transpordisüsteemid ja soolise võrdõiguslikkuse nädal.
2022. aasta Daphne Caruana Galizia auhinna said ajakirjanikud Clément Di Roma ja Carol Valade dokfilmi eest, mis räägib Venemaa mõjutustegevusest Kesk-Aafrika Vabariigis.
2022. aasta Sahharovi mõttevabaduse auhinna pälvis vapper Ukraina rahvas, keda esindavad president, valitud ametikandjad ja kodanikuühiskond.
Parlament nõudis komisjoni asepresidendilt küberjulgeoleku tõhustamist ja kriitilise tähtsusega taristu tugevamat kaitset.
Päevakorras: Ukraina sõda: sotsiaalsed tagajärjed, mõju rändele ja kultuuri kaitse. Euroopa Ülemkogu ettevalmistused. ELi kriitilise tähtsusega taristu kaitse. Parlament nõuab COP27 eel jõulisemaid kliimaeesmärke. ELi 2023. aasta eelarve.
Sel nädalal Euroopa Parlamendis: Valgevene/ Tsihhanovskaja. 2022. aasta Sahharovi auhinna finalistid. COVID-19/ farmaatsiatööstus. Rahvusvaheline kaubandus/ majanduslik survestamine.Intelligentsed transpordisüsteemid. ELi parlamentide naisspiikrid. Täiskogu ettevalmistused. 
Euroopa Parlamendi hinnangul peavad kõik riigid ja rahvusvahelised organisatsioonid Venemaa korraldatud libareferendumid ja annekteerimispüüded sõnaselgelt hukka mõistma.
EP mõistis hukka Iraani kombluspolitsei tegevuse, mille tõttu suri noor naine Mahsa Amini, ning soovib karistada selle eest vastutavaid ametnikke ja järgnenud meeleavalduste mahasurujaid.
Euroopa Parlament esitas kolmapäeval oma nägemuse sellest, kuidas leevendada kiiresti tõusva energiahinna mõju Euroopa majapidamistele ja ettevõtetele.
Parlament kiitis heaks esimese terviseliitu puudutava õigusaktide paketi, mis põhineb COVID-19 pandeemia kogemustel.Pakett parandab ELi valmisolekut ja suutlikkust tervisekriisidele koordineeritult reageerida.Lisaks kehtestatakse selgemad reeglid ravimite ja meditsiiniseadmete ühishangeteks.
Parlament kiitis heaks esimese terviseliitu puudutava õigusaktide paketi, mis põhineb COVID-19 pandeemia kogemustel.Pakett parandab ELi valmisolekut ja suutlikkust tervisekriisidele koordineeritult reageerida.Lisaks kehtestatakse selgemad reeglid ravimite ja meditsiiniseadmete ühishangeteks.
30. septembril anti Tallinnas, Euroopa Elamuskeskuses üle 2022. aasta Euroopa Kodaniku auhind MTÜ Eesti Pagulasabile nende algatuse „Ukraina heaks!“ eest
Päevakorras: Parlament arutab Venemaa eskaleerimisähvardusi. Energiahinnad: parlament hääletab hinnalage ja tarbimise vähendamist. Elektroonikaseadmed saavad ühtse laadija. Terviseliit: EL saab suuremad volitused rahvatervisega seotud hädaolukordade puhuks. Parlament hääletab lennundussektori pandeemia-meetmete järkjärgulist kaotamist.
Täna antakse Tallinnas kätte 2022. aasta Euroopa Kodaniku auhind, mille pälvis MTÜ Eesti Pagulasabi juhitud algatus „Ukraina heaks!“.
EKP president Lagarde. Ukraina/ Transport. Ukraina/ Vene väärinfo. Sahharovi auhind. Täiskogu ettevalmistused.
• Olukord on nii palju halvenenud, et Ungarist on saanud valitav autokraatia.•ELi tegevusetus on probleeme võimendanud.•Taasterahastu vahendeid ei tohiks Ungarile enne välja maksta, kui riik on täitnud ELi soovitused ja kohtu ettekirjutused.•Kui nõukogu tegutsemisega veel viivitab, võib seda tõlgendada seaduserikkumisena.
Ursula von der Leyen pidas parlamendis iga-aastase kõne olukorrast Euroopa Liidus ning vastas küsimustele komisjoni senise tegevuse ja tulevikuplaanide kohta.
• Taastuvenergia peab 2030. aastaks moodustama energiatarbimisest 45%.• Energia lõpptarbimist tuleb vähendada 40% ja primaarenergia tarbimist 42,5%.
Liikmesriigid peavad tagama, et miinimumpalgaga on võimalik inimväärselt ära elada ja mõistlikult töötada. Ühtlasi tuleb soodustada töötasu üle kollektiivläbirääkimiste pidamist.
Päevakorras: Ursula von der Leyeni kõne olukorrast Euroopa Liidus. Taastuvenergia osakaalu ja energiasäästu suurendamine. Piisava ja äraelamist võimaldava miinimumpalga kehtestamine. Arutelu Soome peaministri Sanna Mariniga Euroopa tuleviku teemal. Raadatud metsaaladel toodetava kauba keelustamine ELis
Sel nädalal: Ukraina peaminister parlamendis. COVID-19/ farmaatsiatööstus. Nuhkvara Kreekas. Tšehhi eesistumine. Täiskogu ettevalmistused.
rohkem