skip to content
 

Euroopa Parlamendi Büroo Eestis jagab teavet Euroopa Parlamendi kohta, aitab kaasa Euroopa Parlamendi tegevuse kajastamisele Eesti meedias, on abiks ajakirjanikele parlamendi istungite külastamisel ning seminaridel osalemisel, aitab kontakteeruda Euroopa Parlamendi liikmetega, teeb koostööd koolide ja muude õppeasutustega Euroopa Parlamendi tutvustamiseks.

Samuti annab büroo teavet Euroopa Parlamendi Brüsseli ja Strasbourgi hoonete külastamisvõimaluste kohta ning tutvustab Euroopa Parlamendis töötamise ja praktikal viibimise võimalusi

 

 .

Uudised

Komisjonides: Tööstusheite vähendamine. Kuritegelikul teel omandatud vara. 2024.aasta Euroopa Parlamendi valimised/ kohtade jaotus. ELi laienemine/ Põhja-Makedoonia ja Albaania. Euroopa kodanikualgatus "Julmust vältiv kosmeetika". 
Neljapäeval toetas Euroopa Parlament eelnõu, mille eesmärk on parandada toodete märgistamist ja vastupidavust ning teha lõpp eksitavatele reklaamväidetele.
Teisipäeval arutas parlamendiga Euroopa tulevikku Saksamaa liidukantsler Olaf Scholz, kelle hinnangul peab Euroopa olema maailmas mõjuvõimu säilitamiseks ühtsem ja paindlikum.
Parlament võttis teisipäeval vastu seisukoha uue õigusakti küsimuses, mille eesmärk on vähendada energiasektori metaaniheidet, et saavutada kliimaeesmärgid ja parandada õhukvaliteeti.
9. mail on Euroopa päev. Sel päeval, 1950. aastal allkirjastati Schumani deklaratsioon, mida peetakse Euroopa Liidu alguseks. Kell 15.00 – 18.00 tähistame elurikkusele pühendatud Euroopa päeva ehk RoheFesti Vabaduse väljakul, kus osalejaid ootab põnev programm ja töötoad.
Päevakorras: Euroopa tuleviku arutelu Saksamaa kantsleri Olaf Scholziga. Parlament tahab keelustada rohepesu ja eksitavad roheväited. ELi majanduse juhtimise reform. Parlament pikendab Ukraina kaubandussoodustusi ja arutab solidaarsuskoridore.
Sel nädalal komisjonides: Pakendijäätmed. Kemikaalide klassifitseerimine ja märgistamine. Daphne Caruana Galizia ajakirjandusauhind. Euroopa päev 2023. Täiskogu ettevalmistused. 
Nädala teemad: Ettevõtete säästvusaruanded. Ukraina/ kaubandussoodustuste pikendamine. Kaitsetööstuse ühishanked. „Eesmärk 55“ / energiasektori metaaniheide. 2024. aasta Euroopa Parlamendi valimised/ väärinfo. Seksuaalne ahistamine ELis. Säästlikud tekstiilitooted.
Neljapäeval kinnitas parlament valmisolekut alustada nõukoguga läbirääkimisi rände- ja varjupaigapoliitika mitme olulise tahu muutmiseks.
Määruse eesmärk on pidurdada kliimamuutusi ja elurikkuse vähenemist ning see kohustab ettevõtteid tagama, et ELis müüdavad tooted pole põhjustanud raadamist ega metsade seisundi halvenemist.
Reedel, 4. mail 2023 algusega kl 11:15 toimub Euroopa Parlamendi Eesti büroo ja Tartu Ülikooli teaduskooli korraldatav videoloeng "Kliimamuutustega kohanemine – valmis vääramatuks jõuks maailmas, Euroopas ja Eestis".
Määruse eesmärk on pidurdada kliimamuutusi ja elurikkuse vähenemist ning see kohustab ettevõtteid tagama, et ELis müüdavad tooted pole põhjustanud raadamist ega metsade seisundi halvenemist.
Parlament rõhutas, et suhetes maailma poliitika- ja majandusmaastikul üha jõulisemalt pead tõstva Hiinaga peab EL olema sidus ja järjepidev.
Parlament kiitis heaks heitkogustega kauplemise süsteemi reformi, piiril kohaldatava süsinikdioksiidi kohandusmehhanismi ja kliimameetmete sotsiaalfondi.
Täiskogu teemad: 2030. aasta kliimaeesmärgid: parlament võtab vastu viis „Eesmärk 55“ õigusakti. Parlament keelustab metsade raadamist põhjustavate toodete müügi. Parlament arutab ELi Hiina-poliitikat. Parlament arutab ELi Hiina-poliitikat. Parlament arutab Vladimir Putini vahistamismäärust.  Parlament arutab Luksemburgi peaministri Xavier Betteliga Euroopa tulevikku.
Kaasamistoetused on mõeldud projektidele, mis aitavad tõsta elanikkonna teadlikkust Euroopa Parlamendi rolli kohta igapäevaelus, suurendavad kodanikuosalust ühiskonnas ja toetavad osalust 2024. aasta Euroopa Parlamendi valimistel. 
Sel nädalal: Üleeuroopalise transpordivõrgu reeglid. ELi-USA andmekaitseraamistik. ELi politseikoostöö. Täiskogu ettevalmistused.
Ajakohastatud seadus tagab, et ELis müüakse nii internetis kui ka traditsioonilistes poodides ainult kõrgeimatele ohutusnõuetele vastavaid kaupu.
Uus direktiiv nõuab ELi ettevõtjatelt palkade avalikustamist, et lihtsustada töötasu võrdlemist ja kaotada sooline palgalõhe.
Komisjonide päevakorras olevad teemad: Võitlus rahapesuga. TikTok ja Twitter. Täiskogu teemad.
27.-31. märtsini linastuvad kinos Artis 2023. aasta Euroopa kinopubliku auhinna LUX viis finalisti: „Alcarràs“, „Põletavad päevad“, „Lähestikku“, „Kurbuse kolmnurk“ ja „Virvatuli“. Kõik seansid on tasuta.
2023. aasta Karl Suure Euroopa noorteauhinna konkursi Eesti vooru võitjaks valiti kunstiteemaline noorteprojekt De Structura 2022.
Sel nädalal parlamendis: Arutelu Euroopa Keskpanga presidendiga.Silicon Valley Bank. „Eesmärk 55“/ laevakütused.  Keskkonnakuriteod. Euroopa Prokuratuur. Pegasuse nuhkvara kasutamine Hispaanias. Õigusriigi olukord Poolas. Täiskogu ettevalmistused. 
Uued hooned peaksid alates 2028. aastast olema heitevabad.Vähenema peavad nii energiaarved kui ka kliimamõju.Haavatavaid leibkondi tuleb toetada.Hooned põhjustavad 36% kasvuhoonegaaside heitest.
Uued hooned peaksid alates 2028. aastast olema heitevabad.Vähenema peavad nii energiaarved kui ka kliimamõju.Haavatavaid leibkondi tuleb toetada.Hooned põhjustavad 36% kasvuhoonegaaside heitest.
ELi uus 2030. aasta eesmärk on suurendada CO2 sidumist 15% võrra. Kõigile liikmesriikidele seatakse kohustuslikud 2030. aasta eesmärgid. Parandatakse juhtimist ja järelevalvet, kehtestatakse karistused nõuete täitmata jätmise eest.
Päevakorras: ELi hooned 2050. aastaks heitevabaks. Parlament võtab vastu kolm paketi „Eesmärk 55“ õigusakti. Parlamendi prioriteedid Euroopa Ülemkogu kevadisel kohtumisel. Rahvusvaheline naistepäev.  Euroopa Komisjoni ettevalmistused energiajulgeoleku tagamiseks järgmisel talvel. Poliitilised pinged Gruusias. Euroopa kodanikualgatus „Päästkem mesilased ja põllumajandustootjad!“
Sel nädalal parlamendis: Tolmeldajad. Julgeolek ja kaitse/ kiirreageerimisvõimekus. Olukord energiaturgudel. Õigusriigi olukord Kreekas. Naiste õigused. Täiskogu ettevalmistused.
Selle nädala teemad: Rohelepe/ külmaained. ELi käsitööpärandi kaitse. Rahvusvaheline naistepäev/ energiavaesus. Pressibriifing/ Piisava miinimumpalga direktiiv.
Teisipäeval kell 10.30 (Eesti aeg) räägivad piisava miinimumpalga direktiivist raportöörid Dennis RADTKE (EPP, Saksamaa) ja Agnes JONGERIUS (S&D, Madalmaad).
Euroopa Parlament kuulutas välja hanke Euroopa noorte ajakirjanike koolitusprogrammi korraldamiseks.
Parlamendiliikmete käitumisjuhendi rikkumise puhuks tuleb ette näha hoiatavad karistused, sh rahatrahvid.Kolmandate riikide kinnimakstud reisidel osalemiseks tuleb taotleda eelnevat luba.Läbirääkimised sõltumatu eetikaorgani loomiseks on vaja lõpule viia enne 2023. aasta suvepuhkusi.
EL ei tohi sõltuda importväetistest ning väetiste hinnad tuleb alla tuua.Väetiste tootmisel on vaja loobuda Vene gaasist ning selleks peab eraldama piisavalt vahendeid.Komisjon peaks kaaluma võimalust korraldada väetiste ühisoste.
EL peab välja töötama jalgrattastrateegia.Vaja on luua juurde rattateid ja võidelda varguste vastu.2024. aasta tuleks kuulutada Euroopa jalgrattasõidu aastaks.
Liikmesriigid peaksid tõsiselt kaaluma Ukrainale hävituslennukite saatmist.ELis külmutatud Vene varasid tuleks kasutada Ukraina ülesehitamiseks.EL peab oluliselt laiendama Kremli režiimile ja selle liitlastele kehtestatud sanktsioone.Ukraina ühinemisläbirääkimisi tuleks püüda alustada juba käesoleval aastal.
2024. aastal võtab Euroopa kasutusele uue IRIS2 sidesatelliitide võrgustiku, otsustas parlament.
2024. aastal võtab Euroopa kasutusele uue IRIS2 sidesatelliitide võrgustiku, otsustas parlament.
Parlament kiitis heaks „REPowerEU“ meetmete lisamise riiklikesse taastekavadesse, et vabaneda Venemaa fossiilkütustest, kiirendada rohepööret ja vähendada energiavaesust.
Päevakorras: „Eesmärk 55“: parlament kinnitab sõiduautode ja kaubikute uued nullheitenormid.  „REPowerEU“: energiameetmete lisamine riiklikesse taastekavadesse. Ukraina toetamine Venemaa algatatud agressioonisõjas. Inflatsiooniarutelu Euroopa Keskpanga presidendiga. Tugevates maavärinates kannatada saanud Türgi ja Süüria abistamine. Parem rattataristu ja rattasõidu propageerimine ELis. ELi strateegilise autonoomia suurendamine: uus satelliidivõrgustik. Läti president külastab Euroopa Parlamenti. Kättesaadavad ja mõistliku hinnaga väetised.
Neljapäeval, 9. veebruaril toimus Brüsselis Euroopa Parlamendis erakorraline pidulik istung, millel osales Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi.
rohkem