skip to content
 
 
 

Euroopa Parlamendi Eesti büroo jagab teavet Euroopa Parlamendi kohta, aitab kaasa Euroopa Parlamendi tegevuse kajastamisele Eesti meedias, on abiks ajakirjanikele parlamendi istungite külastamisel ning seminaridel osalemisel, aitab kontakteeruda Euroopa Parlamendi liikmetega, teeb koostööd koolide ja muude õppeasutustega Euroopa Parlamendi tutvustamiseks.

Samuti annab büroo teavet Euroopa Parlamendi Brüsseli ja Strasbourgi hoonete külastamisvõimaluste kohta ning tutvustab Euroopa Parlamendis töötamise ja praktikal viibimise võimalusi

 

 
 .

Uudised

10.-16. maini toimub filmiauhinna LUX üle-euroopaline publikunädal, kus kõik huvilised on oodatud vaatama ja hindama kolme tänavust nominenti: Thomas Vinterbergi äsja Oscariga pärjatud mängufilmi „Järgmine ring“ (Another Round) ning samuti Oscarile kandideerinud Alexander Nanau täispikka dokumentaali „Kollektiiv“ (Collective) ja Jan Komasa „Corpus Christit“.
Mihhail Hodorkovski parlamendis. Meediavabadus.  Taasterahastu. Seksuaaltervis. Rändeolukord Vahemerel. Täiskogu ettevalmistused. 
Euroopa päeval, 9. mail kinnitati Euroopa tuleviku konverentsi kodukord, mis paneb paika kodanike võimalused konverentsi töös osalemiseks.
Vahetult enne Euroopa tuleviku konverentsi ametlikku algust avaldas Euroopa Parlament liidu tulevikku käsitleva Eurobaromeetri uuringu tulemused.
Euroopa tuleviku konverentsi pidulik avaüritus toimub Euroopa Parlamendis Strasbourgis Euroopa päeval, pühapäeval, 9. mail.
Alates 3. maist avab Euroopa Elamuskeskus aadressil Rävala pst. 4, Tallinn, taas oma uksed üksikkülastajatele
• Vene agressioon Ukraina suunal ei tohi jääda tagajärgedeta.• Parlament toetab täielikult Tšehhit käimasolevas diplomaatilises tülis Venemaaga.• Venemaa ametivõimud ja president Putin vastutavad Aleksei Navalnõi tervise eest.
• Rohkem marsruudi muutmise võimalusi reisi hilinemisel või tühistamisel.• Parem abi piiratud liikumisvõimega reisijatele.• Rohkem hoiukohti jalgratastele.
Testimine peaks olema kõigile kiirelt ning tasuta kättesaadav. ELi COVID-19 tõend ei ole reisidokument. Liikmesriigid ei tohi kehtestada tõendi omanikele karantiine või teste.
Euroopa Parlament andis suure häälteenamusega nõusoleku ELi ja Ühendkuningriigi kaubandus- ja koostööleppele.
Teadusprogrammi „Euroopa horisont“ eelarve aastateks 2021-2027 on 95,5 miljardit eurot.Programmi keskmes on tervishoid, digiüleminek ja uuenduslike VKEde toetamine.Esmakordselt toetab „Euroopa horisont“ ka loomemajandust.
Teisipäevasel arutelul avaldasid Euroopa Parlamendi fraktsioonid toetust ELi ja Ühendkuningriigi kaubandus- ja koostööleppele, mis paneb paika edasise koostöö raamid.
Parlament nõuab värskes resolutsioonis põhjalikke uuringuid Teise maailmasõja järel Läänemerre heidetud lahingumoona keskkonna- ja terviseohtude hindamiseks ja kõrvaldamiseks.
Sündmused: Minu Euroopa orienteerumismäng – jaluta läbi Euroopa ja saa huvitavaid teadmisi! Tähistame Euroopa päeva Instagramis. Linnade keskväljakut kaunistab emadele pühendatud lillevaip. 
Päevakorras: ELi ja Ühendkuningriigi kaubandus- ja koostöölepe, COVID-19 roheline digitõend, „Euroopa horisont 2021–2027“, Keskkonna ja kliimameetmete programm „LIFE“, uus „Digitaalse Euroopa“ programm.
Pärast Euroopa tuleviku konverentsi mitmekeelse digitaalse platvormi edukat käivitamist 19. aprillil, jätkuvad 9. mail toimuva avasündmuse ettevalmistused.
Euroopa tuleviku konverentsi juhatus, kuhu kuuluvad Euroopa Parlamendi, ELi Nõukogu ja Euroopa Komisjoni esindajad, avas täna Euroopa tuleviku konverentsi mitmekeelse digiplatvormi.
Sel nädalal: Euroopa tuleviku konverentsi digiplatvorm. Kliimaseadus. Euroopa terviseliit. Türgi. Tehisintellekt. Idapartnerlus. Veebiseminar „Turism tuleb tagasi - aga millal ja kuidas?“
2020. aasta teisel poolel võttis Euroopa vastu 97% vähem rahvusvahelisi turiste kui aasta varem. Turismi ja reisisektori broneeringud vähenesid 92%. Kui 2019. aastal andis turismisektor tööd 22,6 miljonile inimesele, siis tagasihoidlike stsenaariumide kohaselt on Euroopa Liidus praegu ohus kuus miljonit töökohta.
Sel nädalal: Roheline digitõend. Toetus Eesti turismile ja tervishoiule. Kohandatud COVID-19 vaktsiinidele kiirem menetlus. Puurivaba põllumajandus. Küberturvalisus. Pressibriifing tehisintellektist. 
Euroopa kinopubliku auhinna LUX veebikinos sai vaadata ja hinnata kolme tänavust nominenti:  Thomas Vinterbergi mängufilmi „Järgmine ring“ (Another Round),  Alexander Nanau täispikka dokumentaali „Kollektiiv“ (Collective) ja Jan Komasa „Corpus Christit“. Huvi ol suur ja veebikohad täitusid kiiresti. Aitäh, filmisõbrad! Andke oma hääl filmile, mis teid enim kõnetas.
Euroopa tuleviku konverentsi digitaalplatvorm käivitub 19. aprillil. Konverents avatakse ametlikult Euroopa päeval, 9. mail.
2021. aasta Karl Suure noorteauhinna konkursi Eesti voorus osales kaks noorteprojekti. Esitatud töid hindas Eesti žürii, kuhu kuulusid Euroopa Parlamendi liikmed Sven Mikser, Urmas Paet ja Yana Toom ning Eesti Noorteühenduste Liidu osalusprogrammi juht Maarja Mehiste.
31. märtsil alustab Euroopa kinopubliku auhinna LUX veebikino, kus kõik huvilised on oodatud vaatama ja hindama kolme tänavust nominenti:  Thomas Vinterbergi mängufilmi „Järgmine ring“ (Another Round), Alexander Nanau täispikka dokumentaali „Kollektiiv“ (Collective) ja Jan Komasa „Corpus Christit“.
Euroopa Parlament otsustas käsitleda rohelise digitõendi ettepanekut kiirmenetluse korras, et hõlbustada turvalist vaba liikumist ELis juba sel suvel.
Parlamendi president Sassoli mälestas täiskogu istungi avakõnes 1949. aasta küüditamise ohvreid. Lisaks rääkis ta Hiina sanktsioonidest ning Kreeka revolutsiooni 200. aastapäevast.
Päevakorras: Parlament hääletab ELi uute tuluallikate üle. Roheline digitõend. Parlament nõuab täiendavaid samme mereprügi vähendamiseks. Parlament soovib ühtseid kriteeriume reisimise hõlbustamiseks.
Sel nädalal parlamendis: COVID-19 vaktsiinid: hindamine, müügiload, eelostulepingud. Euroopa Liidu tulude reform. Õigusriigi põhimõte. Säästev turism. Mereprügi.
Kolmapäeval, 17. märtsil kl 15.30 (Eesti aeg) toimub vebinar „The disinformation dilemma: How to respond and regulate without undermining democracy?“
Nädala teemad: COVID-19 viirustüved ja vaktsiinid, euroala hetkeseis, isikuandmete kaitse, tehisintellekt kultuuris ja hariduses, väärinfo vebinar, välissekkumine ja küberturvalisus.
Parlamendi deklaratsioon on vastus enam kui sajale nn „LGBTIQ-vabale alale Poolas“.Euroopa Komisjon peab kasutama kõiki olemasolevaid vahendeid, et lõpetada LGBTIQ kogukonna põhiõiguste rikkumine.
Importtoodete piirimaks peab hõlmama kõiki kaupu, mis kuuluvad ELi heitkogustega kauplemise süsteemi. Maksutulust tuleb toetada roheleppe eesmärke. Süsinikumaksuga ei tohi kaasneda protektsionismi.
Parlamendi president Sassoli, ELi Nõukogu eesistuja, Portugali peaminister Costa ning Euroopa Komisjoni president von der Leyen kirjutasid alla Euroopa tuleviku konverentsi ühisavaldusele.
Parlament kiitis teisipäeval heaks Euroopa investeerimiskava InvestEU, mille eesmärk on kaasata avaliku ja erasektori investeeringuid ning hõlbustada projektide rahastamist.
Uus programm „EL tervise heaks“ (2021–2027) aitab ELi riikidel valmistuda tulevasteks terviseohtudeks ja pandeemiateks.
rohkem