skip to content
 
 
Euroopa Parlamendi istung, oktoober 2019
Euroopa Parlamendi istung, oktoober 2019
 

Euroopa Parlamendi Eesti büroo jagab teavet Euroopa Parlamendi kohta, aitab kaasa Euroopa Parlamendi tegevuse kajastamisele Eesti meedias, on abiks ajakirjanikele parlamendi istungite külastamisel ning seminaridel osalemisel, aitab kontakteeruda Euroopa Parlamendi liikmetega, teeb koostööd koolide ja muude õppeasutustega Euroopa Parlamendi tutvustamiseks.

Samuti annab büroo teavet Euroopa Parlamendi Brüsseli ja Strasbourgi hoonete külastamisvõimaluste kohta ning tutvustab Euroopa Parlamendis töötamise ja praktikal viibimise võimalusi

 

 
 .

Uudised

Rassismil ja diskrimineerimisel pole meie ühiskonnas kohta, rõhutab Euroopa Parlament uues resolutsioonis. EL peab võtma selge ja otsustava seisukoha rassismi, vägivalla ja ebaõigluse vastu.
Euroopa Parlament nõuab uues resolutsioonis, et konverents algaks võimalikult kiiresti ja võtaks arvesse COVID-19 pandeemia põhjustatud probleeme.
Parlament avaldab kahetsust, et erimeelsused ELi ja Ühendkuningriigi tulevaste suhete läbirääkimistel on jätkuvalt suured.
ELi ja Ühendkuningriigi tulevaste suhete arutelul kritiseerisid parlamendiliikmed Londoni läbirääkimispositsiooni.
Sõna saavad EP liikmed Marina Kaljurand, Andrus Ansip, Yana Toom, Sven Mikser ja Urmas Paet.
Päevakorras: ELi eelarve, ELi tuleviku konverents, ELi ja Ühendkuningriigi suhete tulevik,  COVID-19: võitlus väärinfo vastu ja selle mõju sõnavabadusele, vaba liikumise taastamine, piiriüleste ja hooajaliste töötajate kaitse 
Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen tutvustas Euroopa Parlamendi täiskogul 750 miljardi euro suurust taastumisfondi ning ELi pikaajalist eelarvekava.
rohkem