skip to content
 

Euroopa Parlamendi Büroo Eestis jagab teavet Euroopa Parlamendi kohta, aitab kaasa Euroopa Parlamendi tegevuse kajastamisele Eesti meedias, on abiks ajakirjanikele parlamendi istungite külastamisel ning seminaridel osalemisel, aitab kontakteeruda Euroopa Parlamendi liikmetega, teeb koostööd koolide ja muude õppeasutustega Euroopa Parlamendi tutvustamiseks.

Samuti annab büroo teavet Euroopa Parlamendi Brüsseli ja Strasbourgi hoonete külastamisvõimaluste kohta ning tutvustab Euroopa Parlamendis töötamise ja praktikal viibimise võimalusi

 

 .

Uudised

27.-31. märtsini linastuvad kinos Artis 2023. aasta Euroopa kinopubliku auhinna LUX viis finalisti: „Alcarràs“, „Põletavad päevad“, „Lähestikku“, „Kurbuse kolmnurk“ ja „Virvatuli“. Kõik seansid on tasuta.
2023. aasta Karl Suure Euroopa noorteauhinna konkursi Eesti vooru võitjaks valiti kunstiteemaline noorteprojekt De Structura 2022.
Sel nädalal parlamendis: Arutelu Euroopa Keskpanga presidendiga.Silicon Valley Bank. „Eesmärk 55“/ laevakütused.  Keskkonnakuriteod. Euroopa Prokuratuur. Pegasuse nuhkvara kasutamine Hispaanias. Õigusriigi olukord Poolas. Täiskogu ettevalmistused. 
Uued hooned peaksid alates 2028. aastast olema heitevabad.Vähenema peavad nii energiaarved kui ka kliimamõju.Haavatavaid leibkondi tuleb toetada.Hooned põhjustavad 36% kasvuhoonegaaside heitest.
Uued hooned peaksid alates 2028. aastast olema heitevabad.Vähenema peavad nii energiaarved kui ka kliimamõju.Haavatavaid leibkondi tuleb toetada.Hooned põhjustavad 36% kasvuhoonegaaside heitest.
ELi uus 2030. aasta eesmärk on suurendada CO2 sidumist 15% võrra. Kõigile liikmesriikidele seatakse kohustuslikud 2030. aasta eesmärgid. Parandatakse juhtimist ja järelevalvet, kehtestatakse karistused nõuete täitmata jätmise eest.
Päevakorras: ELi hooned 2050. aastaks heitevabaks. Parlament võtab vastu kolm paketi „Eesmärk 55“ õigusakti. Parlamendi prioriteedid Euroopa Ülemkogu kevadisel kohtumisel. Rahvusvaheline naistepäev.  Euroopa Komisjoni ettevalmistused energiajulgeoleku tagamiseks järgmisel talvel. Poliitilised pinged Gruusias. Euroopa kodanikualgatus „Päästkem mesilased ja põllumajandustootjad!“
Sel nädalal parlamendis: Tolmeldajad. Julgeolek ja kaitse/ kiirreageerimisvõimekus. Olukord energiaturgudel. Õigusriigi olukord Kreekas. Naiste õigused. Täiskogu ettevalmistused.
Selle nädala teemad: Rohelepe/ külmaained. ELi käsitööpärandi kaitse. Rahvusvaheline naistepäev/ energiavaesus. Pressibriifing/ Piisava miinimumpalga direktiiv.
Teisipäeval kell 10.30 (Eesti aeg) räägivad piisava miinimumpalga direktiivist raportöörid Dennis RADTKE (EPP, Saksamaa) ja Agnes JONGERIUS (S&D, Madalmaad).
Euroopa Parlament kuulutas välja hanke Euroopa noorte ajakirjanike koolitusprogrammi korraldamiseks.
Parlamendiliikmete käitumisjuhendi rikkumise puhuks tuleb ette näha hoiatavad karistused, sh rahatrahvid.Kolmandate riikide kinnimakstud reisidel osalemiseks tuleb taotleda eelnevat luba.Läbirääkimised sõltumatu eetikaorgani loomiseks on vaja lõpule viia enne 2023. aasta suvepuhkusi.
EL ei tohi sõltuda importväetistest ning väetiste hinnad tuleb alla tuua.Väetiste tootmisel on vaja loobuda Vene gaasist ning selleks peab eraldama piisavalt vahendeid.Komisjon peaks kaaluma võimalust korraldada väetiste ühisoste.
EL peab välja töötama jalgrattastrateegia.Vaja on luua juurde rattateid ja võidelda varguste vastu.2024. aasta tuleks kuulutada Euroopa jalgrattasõidu aastaks.
Liikmesriigid peaksid tõsiselt kaaluma Ukrainale hävituslennukite saatmist.ELis külmutatud Vene varasid tuleks kasutada Ukraina ülesehitamiseks.EL peab oluliselt laiendama Kremli režiimile ja selle liitlastele kehtestatud sanktsioone.Ukraina ühinemisläbirääkimisi tuleks püüda alustada juba käesoleval aastal.
2024. aastal võtab Euroopa kasutusele uue IRIS2 sidesatelliitide võrgustiku, otsustas parlament.
2024. aastal võtab Euroopa kasutusele uue IRIS2 sidesatelliitide võrgustiku, otsustas parlament.
Parlament kiitis heaks „REPowerEU“ meetmete lisamise riiklikesse taastekavadesse, et vabaneda Venemaa fossiilkütustest, kiirendada rohepööret ja vähendada energiavaesust.
Päevakorras: „Eesmärk 55“: parlament kinnitab sõiduautode ja kaubikute uued nullheitenormid.  „REPowerEU“: energiameetmete lisamine riiklikesse taastekavadesse. Ukraina toetamine Venemaa algatatud agressioonisõjas. Inflatsiooniarutelu Euroopa Keskpanga presidendiga. Tugevates maavärinates kannatada saanud Türgi ja Süüria abistamine. Parem rattataristu ja rattasõidu propageerimine ELis. ELi strateegilise autonoomia suurendamine: uus satelliidivõrgustik. Läti president külastab Euroopa Parlamenti. Kättesaadavad ja mõistliku hinnaga väetised.
Neljapäeval, 9. veebruaril toimus Brüsselis Euroopa Parlamendis erakorraline pidulik istung, millel osales Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi.
Sel nädalal parlamendis: Kaitsetööstuse ühishanked. Hoonete energiatõhususe direktiivi ajakohastamine. ELi andmemäärus ja digiidentiteet. Fraktsioonid valmistuvad 13.–16. veebruari täiskoguks.
Neljapäeval võttis parlament vastu oma läbirääkimispositsiooni poliitreklaami küsimuses, et muuta valimised ja rahvahääletused läbipaistvamaks ja sekkumiskindlamaks.
Neljapäeval, 2. veebruaril kiitis parlament heaks läbirääkimispositsiooni platvormitöötajate olukorra parandamiseks.
Päevakorras: Parlamendi läbirääkimispositsioon platvormitöö küsimuses. Parlamendi prioriteedid ELi–Ukraina tippkohtumisel. ELi rände- ja varjupaigasüsteemi reform. ELi rände- ja varjupaigasüsteemi reform.
Sel nädalal: Platvormitöötajate õigused. ELi-Ukraina tippkohtumine. Varjupaiga- ja rändeleppe hetkeseis. Rangemad reeglid poliitreklaamile. Olukord Afganistanis. Ukraina toetamine.
Iisraeli president Isaac Herzog kutsus rahvusvahelise holokausti mälestuspäeva tseremoonial Euroopa Parlamenti üles antisemitismi Euroopast välja juurima.
Neljapäeval, 26. jaanuaril kell 11.30 (Eesti aja järgi) peab rahvusvahelise holokausti mälestuspäeva puhul Euroopa Parlamendi täiskogu ees kõne Iisraeli president Isaac Herzog.
Holokausti mälestuspäev. Korruptsioonisüüdistused ja välissekkumine. Kiibiseadus. Poliitreklaami läbipaistvus. Meediavabaduse seadus. Päästkem mesilased.
Neljapäeval võttis parlament vastu resolutsiooni, milles nõutakse Venemaa poliitilise ja sõjalise juhtkonna vastutusele võtmist Ukraina ründamise eest.
Parlament nõuab tungivalt Iraani inimõiguste rikkujate sanktsioneerimist ja islami revolutsioonilise kaardiväe kuulutamist terroriorganisatsiooniks.
Marc Angel (S&D, Luksemburg) võtab üle Eva Kaili koha parlamendi viienda asepresidendina.
Parlament nõuab videomängude kasutajate paremat kaitset sõltuvuse ja manipulatsioonide eest ning rõhutab videomängude valdkonna uuendusmeelsust ja tähtsust.
Päevakorras: Ülevaade 15. detsembri Euroopa Ülemkogust. Josep Borrell arutab parlamendiga Iraani tegevust protestide mahasurumisel. Vene sõjakurjategijate vastutusele võtmine. Rootsi eesistumise prioriteedid. Valitakse uus asepresident.
Kuni 2. veebruarini 2023 saab esitada taotlusi Karl Suure Euroopa noorteauhinna konkursil osalemiseks.
Elukalliduse järsk tõus on 93% eurooplaste kõige pakilisem mure, selgub täna avaldatud Eurobaromeetri uuringust.
Selle nädala teemad: Välissekkumine. Euroopa Prokuratuur/ Euroopa Parlamendi liikmete puutumatus. Hispaania/ ELi väärtused. ELi kodanikud/ KOV valimised. Inflatsioon/ Ühine põllumajanduspoliitika. Eurobaromeetri uuring. Täiskogu ettevalmistused.
rohkem