skip to content
 

Euroopa Parlamendi Büroo Eestis jagab teavet Euroopa Parlamendi kohta, aitab kaasa Euroopa Parlamendi tegevuse kajastamisele Eesti meedias, on abiks ajakirjanikele parlamendi istungite külastamisel ning seminaridel osalemisel, aitab kontakteeruda Euroopa Parlamendi liikmetega, teeb koostööd koolide ja muude õppeasutustega Euroopa Parlamendi tutvustamiseks.

Samuti annab büroo teavet Euroopa Parlamendi Brüsseli ja Strasbourgi hoonete külastamisvõimaluste kohta ning tutvustab Euroopa Parlamendis töötamise ja praktikal viibimise võimalusi

 

 .

Uudised

Täna avaldatud Eurobaromeetri uuring keskendub ELi elanike meediaharjumustele, meediakanalite usaldusväärsusele ning suhtumisele väärinfosse.
Selle nädala teemad: „Eesmärk 55“: heitkogustega kauplemise süsteem. Ülemaailmne metsade hävitamine. Tarbimislaenud. ”Eesmärk 55”/ Taastuvad energiaallikad ja energiatõhusus. Ungari/ ELi väärtused. NATO/ Stoltenberg. COVID-19. Sõja eest põgenevate Ukraina naiste õigused.
Ukraina sõjapagulased ei pea oma juhilube enam tingimata ELi liikmesriikide omade vastu vahetama, vaid võivad jätkata sõitmist ka Ukraina dokumentidega.
Avatud ja konkurentsivõimelisel digiturul peavad veebiettevõtjad käituma vastutustundlikult.
Päevakorras: Parlament hääletab kava, mis liigitab gaasi- ja tuumainvesteeringud keskkonnasäästlikeks. Digiteenused: EL ohjab tehnoloogiahiide. 23.–24. juuni ELi tippkohtumise tulemused. Tšehhi eesistumise prioriteedid. Kreeka peaminister ELi väljakutsetest ja tulevikust. ELi äärmusparteide ja Venemaa sidemed.
Selle nädala teemad: „Eesmärk 55“/ Säästvad lennukikütused. Sõda Ukrainas/ ELi laienemine. Rändeolukord Kreekas. Täiskogu ettevalmistused. 
Gaasivarude määruse eesmärk on tagada järgmiseks talveks piisavad gaasivarud ning energia varustuskindlus.
ELi juhid peavad täitma oma ajaloolise kohustuse ning andma Ukrainale, Moldovale ja Gruusiale selge poliitilise signaali, mis kinnitab nende riikide Euroopa perspektiivi.
Parlament võttis vastu seisukohad kolme seaduseelnõu osas, mille eesmärk on vähendada kasvuhoonegaaside heidet 2030. aastaks 55%, ent kaitsta samas töökohti ja kodanikke.
Venemaa sõda Ukraina vastu on oluliselt kasvatanud kodanike toetust ELile, selgub täna avaldatud kevadisest Eurobaromeetri uuringust.
Päevakorras: Kliimamuutused. Uued nõuded gaasivarudele. ELi tippkohtumine. Parlamendi ees on Horvaatia peaminister Andrej Plenković.
© Euroopa Liit 2022 - Allikas : EP
8. juunil 2022 toimus Strasbourgis Euroopa kinopubliku auhinna LUX teemaline noorteseminar, millel osalesid ka Euroopa Parlamendi partnerkooli programmi EPAS esindajad Eestist.
Komisjonides: Eesmärk 55. COVID digitõend. Rohelepe/ taksonoomia. ELi laienemine. Sõda Ukrainas/ toidujulgeolek. Sõjakuriteod Ukrainas. Digiüleminek ja tarbijakaitse. Tšehhi eesistumine.
Parlament võttis neljapäeval vastu resolutsiooni, mis kutsub Euroopa Ülemkogu alustama ELi aluslepingute läbivaatamist.
Parlament toetab uute sõiduautode ja väikeste tarbesõidukite rangeid CO2-heite norme, mis on osa kliimapaketist „Eesmärk 55”.
Täna keskpäeval toimunud tseremoonial andis Euroopa Parlamendi president Roberta Metsola 2022. aasta LUXi publikuauhinna Bosnia režissööri Jasmila Žbanići filmile ”Quo Vadis, Aida?”.
Päevakorras: Kliimamuutused. Sõda Ukrainas. Euroopa tulevik. LUXi publikuauhind 2022.
Komisjonide töönädal: Taaste- ja vastupidavusrahastu. Rohelepe/ keskkonnasäästlikud investeeringud. Ukraina/ solidaarsuskoridorid. Ukraina/ ajutine kaitse. Frontex. Täiskogu ettevalmistused. „Eesmärk 55“ meediaseminar.
Arutelul Prantsusmaa integratsiooniministri Klinkerti ja Euroopa Komisjoni presidendi von der Leyeniga rõhutas parlament, et ELi ühtsus ja solidaarsus on Ukraina jaoks määrava tähtsusega.
Parlament on valmis alustama läbirääkimisi ühtse laadija üle, et vähendada e-jäätmeid ning muuta mobiiltelefonide, tahvelarvutite ja digikaamerate kasutamine mugavamaks.
USA/ ELi digiteenuste ja digiturgude õigusaktid. Läti/ NATO strateegiline kommunikatsioon. Õigusriik Maltal. USA/ kodanikuvabadused. Türgi/ pagulased. Tšiili/ rahvusvaheline kaubandus. 
Laupäeval, 21. mail toimuval Muuseumiööl osaleb esmakordselt Tallinna kesklinnas asuv Euroopa Elamuskeskus.
Parlament mõistab teravalt hukka Valgevene diktaatori Aljaksandr Lukašenka režiimi tegutsemise Venemaa agressioonisõja toetamisel.
Ukraina sõja mõju leevendamiseks tuleks konfiskeerida Vene oligarhide varad, võtta kasutusele uued ELi omatulud ja kasutada täielikult ära olemasoleva ELi eelarve võimalused.
Rahvusvaheline kohus peab uurima Venemaa juhtkonna, sõjaväejuhtide ning nende liitlaste agressioonikuritegusid Ukraina vastu.
Päevakorras: Ukraina sõja sotsiaalne ja majanduslik mõju ELi elanikele. Ukraina: sõjakuritegude toimepanijad tuleb vastutusele võtta. Moldova president Maia Sandu täiskogu ees. Ukraina kaubad pääsevad maksuvabalt ELi siseturule. Opositsiooni- ja ametiühinguliidrite survestamine Valgevenes. Äriühingute tulumaksu miinimummäär tuleb kiiresti kasutusele võtta.
Täna Strasbourgis toimunud lõputseremoonial andsid Euroopa tuleviku konverentsi kaasesimehed Euroopa Parlamendi presidendile Roberta Metsolale, eesistujariigi Prantsusmaa presidendile Emmanuel Macronile ja Euroopa Komisjoni presidendile Ursula von der Leyenile üle konverentsi lõppraporti.
Selle nädala teemad: Eesmärk 55. Ühtne digiturg/ Frances Haugen. Ukraina/ kaubandus ja transport. Rahvusvaheline homo-, bi- ja transfoobia vastane päev (IDAHOBIT). Sõda Ukrainas/ energia/ sotsiaalne ja majanduslik mõju. Sõjakuriteod Ukrainas. Moldova presidendi pöördumine. Ülemaailmne ettevõtete tulumaksu miinimummäär. Muuseumiöö Euroopa Elamuskeskuses. 
Teemad: Euroopa tuleviku konverents. Ukraina/ tuumarajatiste julgeolek. Ukraina/ ELi kaitsepoliitika. NATO ja Soome. CO2-heide. Pegasuse uurimiskomisjon. Välissekkumine. Täiskogu ettevalmistused.
Euroopa Parlament kutsub ELi üles veelgi karmistama sanktsioone Venemaa transpordisektori vastu ning nõuab, et Venemaa tagastaks varastatud lennukid.
9. mail Strasbourgis toimuval tseremoonial antakse ELi institutsioonidele üle Euroopa tuleviku konverentsi lõpparuanne.
Teisipäeval võttis parlament vastu seadusandliku algatusraporti, mille eesmärk on reformida Euroopa Parlamendi valimiste korda ning ühtlustada valimiste reeglid kõigis liikmesriikides.
Ülemaailmsel pressivabaduse päeval, 3. mail, kuulutas Euroopa Parlament välja Daphne Caruana Galizia nimelise ajakirjandusauhinna konkursi.
Reedel ja laupäeval kogunes Euroopa tuleviku konverentsi viimane täiskogu ning esitas oma ettepanekud ELi reformimiseks.
Päevakorras: Ukraina sõja mõju ELile. Arutelu Euroopa tuleviku konverentsi tulemuste üle. Itaalia pea.minister Draghi täiskogul. Euroopa Parlamendi valimised: parlament soovib kogu ELi hõlmava valimisringkonna loomist.
Avatud on kandideerimine 22. ja 23. juunil 2022 Brüsselis toimuvale noorteüritusele Youth Network Event
Veebiplatvormid peavad eemaldama keelatud tooted, teenused ning sisu võimalikult kiiresti.Juurdepääs platvormide algoritmidele muutub lihtsamaks.Laste parem kaitse internetis; lastele suunatud reklaam keelustatakse. Suunatud reklaam ei tohi põhineda tundlikel andmetel.Selge ülevaade, kuidas sisu kasutajatele soovitatakse.
rohkem