skip to content
 
 
 

Euroopa Parlamendi Büroo Eestis jagab teavet Euroopa Parlamendi kohta, aitab kaasa Euroopa Parlamendi tegevuse kajastamisele Eesti meedias, on abiks ajakirjanikele parlamendi istungite külastamisel ning seminaridel osalemisel, aitab kontakteeruda Euroopa Parlamendi liikmetega, teeb koostööd koolide ja muude õppeasutustega Euroopa Parlamendi tutvustamiseks.

Samuti annab büroo teavet Euroopa Parlamendi Brüsseli ja Strasbourgi hoonete külastamisvõimaluste kohta ning tutvustab Euroopa Parlamendis töötamise ja praktikal viibimise võimalusi

 

 
 .

Uudised

Ligi kümme aastat on Euroopa Parlament nõudnud, et Euroopa Komisjon esitaks ühtse laadija ettepaneku, mis aitaks võidelda elektroonikajäätmetega ja muudaks tarbijate elu lihtsamaks.
Neljapäeval, 23. septembril kl 14.30–15.45 toimub Tallinnas Euroopa Elamuskeskuses arutelu “Ränne ja Euroopa Liit: väljakutsed ja võimalused”.
17.–19. septembril toimub Strasbourgis esimene Euroopa kodanike paneelarutelu.
ELi kontaktid Talibani valitsusega peavad piirduma tehniliste küsimustega. Hetkeolukorras ei tohi mitte kedagi Afganistani sunniviisiliselt tagasi saata. Toetada tuleb Afganistani naaberriike. Afganistanis toimuv on läänemaailma kollektiivne läbikukkumine.
Eesmärk on luua uus ELi terviseohutuse raamistik. ELi asutused peavad tegema rohkem koostööd liikmesriikide ja rahvusvaheliste partneritega. ELi hanke- ja ostulepingud peavad olema läbipaistvad.
Päevakorras: Kõne olukorrast Euroopa Liidus: parlamendi ees on Euroopa Komisjoni president von der Leyen. Parlament arutab humanitaar- ja julgeolekuolukorda Afganistanis. Euroopa terviseliit. ELi suhted Venemaaga.
Neli viiest eurooplasest (81%, Eestis 76% vastanuist) leiab, et EL peaks eraldama raha ainult õigusriigi põhimõtteid ja demokraatlikke väärtusi austavatele liikmesriikidele.
Laupäeval, 14. augustil kl 10 toimub Arvamusfestivalil arutelu “Kus maandub kriisist väljuv Euroopa?“, millel osalevad Eestist valitud Euroopa Parlamendi liikmed Marina Kaljurand, Sven Mikser, Andrus Ansip, Urmas Paet ja Jaak Madison.
Daphne Caruana Galizia nime kandva auhinna eesmärk on toetada silmapaistvaid ajakirjanikke, kes seisavad Euroopa väärtuste eest. Kandideerida saab kuni 31. augustini 2021.
Sel nädalal: Olukord Leedu-Valgevene piiril. Kohtumine Valgevene sõltumatu ajakirjanduse esindajatega. Piiriülesed terviseohud. 2030 aasta kliimaeesmärgid. ELi ja Venemaa suhted. Uus Hiina strateegia.
• Korruptsioon pole seni ELi inimõiguste rikkujate vastase sanktsioonirežiimi kuritegude nimekirjas.• Sanktsioonide kehtestamisel tuleks kasutusele võtta kvalifitseeritud häälteenamus.
•Ungari uus seadus rikub selgelt ELi väärtusi, põhimõtteid ja õigust.•Põhiõiguste olukord halveneb ja poliitiline tsensuur laieneb.•Komisjon ja liikmesriigid peavad kiirelt reageerima ja kärpima vajadusel ELi rahastust Ungarile.
Euroopa Parlament kuulutas välja meediatoetuste taotlusvooru, mille eesmärk on pakkuda kodanikele erapooletut ja tõest teavet Euroopa tuleviku konverentsi kohta.
• Piiriülesed transpordi-, energia- ja digiprojektid saavad alates 2021. aastast lisaraha.• 60% toetustest peab aitama kaasa kliimaeesmärkide saavutamisele.• Suurte transpordiprojektide haldamine muutub lihtsamaks.
Uus ELi kliimaseadus seab eesmärgiks vähendada 2030. aastaks CO2 heitkoguseid 55% võrra ning muuta Euroopa Liit 2050. aastaks kliimaneutraalseks.
Parlament kinnitas aastateks 2021-2027 kolm ELi rahastut, mis toetavad pandeemiast taastumist, kliimameetmeid, sotsiaalprogramme, piiriülest koostööd ja säästvat linnamajandust.
Päevakorras: kliimaseadus, ühtekuuluvuspoliitika, naiste seksuaal- ja reproduktiivtervise kaitse.
Auhinnaga tunnustatakse silmapaistvat ajakirjandust, mis kaitseb euroopalikke väärtusi. Võitja valib sõltumatutest ekspertidest ja kodanikuühiskonna esindajatest koosnev žürii. Võidutöö pälvib 20 000 euro suuruse preemia. Auhind antakse kätte oktoobri keskpaigas, kui möödub neli aastat Daphne Caruana Galizia mõrvast.
Täiskogu teemad: Euroopa kliimaseadus. 2,51 miljardit regionaalarengule ja koostööle. Seksuaal- ja reproduktiivtervis. ELi tippkohtumine/ Malta deklaratsioon.
Strasbourgis peeti laupäeval Euroopa tuleviku konverentsi esimene täiskogu, kus arutati konverentsi eesmärke ja täpsemat ajakava.
Varjupaiga- ja rändekonverents. ELi eelarve kaitse/ OLAF. Massiküüditamiste mälestustseremoonia. ELi-Hiina suhted. Ühtne Euroopa taevas. Küberkaitse. Euroopa tuleviku konverents.
Juuniküüditamise 80. aastapäeva eel toimus parlamendis ohvrite mälestuseks arutelu, kus parlamendiliikmed rõhutasid, et Euroopas toimunud inimsusevastastest kuritegudest tuleb enam rääkida.
2021. aasta LUX publikuauhinna pälvis Alexander Nanau film „Kollektiiv”. Võitja kuulutas täna Strasbourgis toimunud tseremoonial välja Euroopa Parlamendi president David Sassoli.
EL peab vastu võtma kliimaseadusele sarnaneva bioloogilise mitmekesisuse seaduse, mis tagaks aastaks 2050 maailma ökosüsteemide taastamise, nende vastupidavuse tugevdamise ja piisava kaitse.
Euroopa Parlament andis täna lõpliku heakskiidu ELi Covid digitõendile, mis hõlbustab reisimist ja aitab kaasa majanduse taastumisele.
ELi COVID digitõend, Ryanairi lennuki sundmaandumine Minskis, LUX publikuauhinna võitja.
Kui valdavas osas ELi liikmesriikidest vaatavad inimesed tulevikku ebakindlusega, siis 51% Eesti vastajaist on lootusrikkad, kinnitab Eurobaromeetri värske arvamusuuring.
Euroopa Kodaniku auhind Tallinna Keskraamatukogule. Rahvusvaheliste ettevõtete maksude läbipaistvus. Kevadine Eurobarometer. Täiskogu ettevalmistused. 
Esmaspäeval, 31. mail kl 14.00–15.30 toimub 2020. aasta Euroopa Kodaniku auhinna pidulik üleandmine ning vestlusring "Lugemise tulevik - kuidas digipõlvkond lugema panna?", milles osalevad kirjanik Ene Sepp, meediainnovatsiooni professor Indrek Ibrus, kirjastaja René Tendermann ja Keskraamatukogu vabatahtlik Diana Veilberg.
Juhatus kiitis täna heaks täiskogu istungite ja Euroopa kodanike paneelarutelude ajakava. Üritustega alustatakse järgmisel kuul.
Sel nädalal parlamendis: Euroopa Ülemkogu. Covid digitõendi kasutuselevõtt. Ühise põllumajanduspoliitika reform. Brexitiga kohanemise reserv. Sloveenia eesistumise prioriteedid. Tallinna Keskraamatukogu pälvis Euroopa Kodaniku auhinna.
• Digitõend hõlbustab vaba liikumist pandeemia ajal ning aitab kaasa piirangute järkjärgulisele kaotamisele.• COVID-19 testid peavad olema taskukohased ja kättesaadavad.• 100 miljonit eurot ELi erakorralise toetuse rahastamisvahendist testide ostmiseks.• ELi Covid digitõend ühtne formaat ja õiguslik raamistik kõigis liikmesriikides.
Euroopa Parlament võttis neljapäeval vastu Euroopa digitaalset tulevikku käsitleva resolutsiooni, mis rõhutab, et EL vajab ühtseid reegleid inimkeskse ja kättesaadava tehnoloogia jaoks.
„Erasmus+“ eelarve peaaegu kahekordistub.„Erasmus+“ on nüüd avatud ka täiskasvanud õppijatele.Uus programm on kaasavam, keskkonnahoidlikum ja kasutajasõbralikum.
Fookuses on vähem arenenud ja äärepoolsed piirkonnad ning saared.Projektid peavad toetama eesmärki saavutada 2050. aastaks kliimaneutraalsus.Toetust ei saa investeeringud, mis on seotud jäätmepõletuse ja fossiilkütustega.Eestis läheb fondi toetus tervikuna Ida-Virumaale.
• EL eraldab enam kui 397 miljonit eurot võitluseks COVID-19 pandeemiaga 17 liikmesriigis ja kolmes kandidaatriigis.• Abi jagamine ELi Solidaarsusfondi kaudu peab olema lihtsam ja kiirem.
•Abi COVID-19 pandeemia tõttu töö kaotanud 5000le turismitöötajale.•Esmakordselt kasutatakse Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi pandeemia tagajärgede leevendamiseks.•4,5 miljonit eurot läheb abiks tööotsinguil ja ettevõtluse alustamiseks.
10.-16. maini toimub filmiauhinna LUX üle-euroopaline publikunädal, kus kõik huvilised on oodatud vaatama ja hindama kolme tänavust nominenti: Thomas Vinterbergi äsja Oscariga pärjatud mängufilmi „Järgmine ring“ (Another Round) ning samuti Oscarile kandideerinud Alexander Nanau täispikka dokumentaali „Kollektiiv“ (Collective) ja Jan Komasa „Corpus Christit“.
rohkem