skip to content
 
20/01/2020

Euroopa Parlament

Euroopa Parlament on üks ELi seitsmest institutsioonist ning ainus, mille liikmed valitakse kõigist ELi liikmesriikidest otsevalimistel.

Eestit esindab Euroopa Parlamendis seitse liiget. Euroopa Parlamendi peamine roll on olla koos Euroopa Liidu Nõukoguga Euroopa Liidu keskne seadusandlik organ. Lisaks on parlamendil tähtis osa ELi eelarve menetlemisel, parlament kiidab heaks Euroopa Komisjoni liikmed ning võib neile vajadusel umbusaldust avaldada jne.

Parlamendil neli peamist ülesannet on:

  •    Euroopa Liidu seadusandliku rolli täitmine koos Euroopa Liidu Nõukoguga
  •    Euroopa Liidu eelarve vastuvõtmine koos Euroopa Liidu Nõukoguga
  •    Teiste Euroopa Liidu institutsioonide tegevuse kontrollimine ning vajadusel sellesse sekkumine
  •    Heade diplomaatiliste suhete hoidmine teiste riikide parlamentidega


Euroopa Parlamendi täiskogu istungite kohta saab infot alloleval lingil. Sealt leiab ülevaate täiskogu töö kohta – päevakorrad, vastuvõetud raportid ja seni arutusel olevad raportite projektid. Raporteid saab otsida nii vastuvõtmise kuupäeva, raporti esitaja kui märksõna järgi. Lehel saab kuulata ka arutelusid ning jälgida hääletusi.

Täiskogu istungid
Rohkem infot parlamendi tegevuse kohta