skip to content
 
 
Eurobaromeeter bänner
Eurobaromeeter bänner@Euroopa Parlament
 

Eurobaromeeter

Euroopa Parlament avaldab regulaarselt Euroopa Liidu liikmesriike puudutavaid avaliku arvamuse uuringute tulemusi. Uuringud on üheks mooduseks, kuidas parlament saab ennast kursis hoida liikmesriikide kodanike vaadete, ettekujutuste ja ootustega parlamendi töö ja Euroopa Liidu suhtes üldiselt.  

 .
30/09/2019

Valimistejärgne küsitlus 2019

Valimistejärgne küsitlus 2019 viidi läbi 07.-25. juunil 2019

21/06/2016

Parlameeter: piirkondlik analüüs 2015

Valminud on järjekordne analüüs selle kohta, kuidas näevad ELi riikide eri piirkondade elanikud Euroopa Parlamenti. Uus analüüs kajastab andmeid, mis on kogutud Parlameetri uuringutega viimase kaheksa aasta jooksul 2007. aasta septembrist 2015. aasta septembrini.

Uuringus on ühendatud seitsmeteistkümne Euroopa Parlamenti käsitleva Eurobaromeetri uuringu (Parlameeter) tulemused. Uuringud tellis Euroopa Parlamendi kommunikatsiooni peadirektoraat ja teostas TNS Opinion & Social.

Avaldame siin Eesti kohta koostatud uuringu inimeste arusaama kohta Euroopa Parlamendist.

 .
12/04/2016

Arvamustendentsid riigis

Käesolev ülevaade koosneb kahest PPT-esitlusest, mis käsitlevad arvamustendentse liikmesriikides alates 2007. aastast (Horvaatia puhul alates 2014).

Need täiendavad teabeanalüüsi „Peamised muutused Euroopa Liitu puudutavas Euroopa avalikus arvamuses“, milles käsitletakse muutusi ELi keskmistes tulemustes.

Selleks, et näidata eri riikide suuri lahknevusi ELi keskmisest, on iga liikmesriigi puhul toodud välja rida arengutendentse:

Esimene esitlus, „Sotsiodemograafilised suundumused“, annab ülevaate peamistest erinevustest ELi keskmise näitaja ja liikmesriikide tulemuste vahel ja kirjeldab lähemalt arvamustendentse soo, vanuse ja sotsioprofessionaalsete kategooriate kaupa.

Teine esitlus, „Arvamustendentsid riigis“, näitab muutusi ajavahemikul 2007–2015 peamistes küsimustes: EP kuvand / EP roll / ELi liikmesus / Kasu ELi liikmeksolekust / Euroopa identiteedi tegurid / ELi kodakondsuse tegurid.

Esitlused on inglise keeles.

Arvamustendentsid riigis
Sotsiaaldemograafilised suundumused