skip to content
 
 
 
23/08/2019

Fraktsioonid

Euroopa Parlamendi saadikud ei koondu rahvusliku kuuluvuse järgi, vaid jagunevad poliitiliste vaadete järgi fraktsioonidesse. Fraktsiooni moodustamiseks on vaja 25 parlamendiliiget ning selles peab olema esindatud vähemalt neljandik liikmesriikidest. Parlamendisaadik võib samaaegselt kuuluda ühte fraktsiooni.

Mais 2019 toimunud Euroopa Parlamendi valimistel valisid ligikaudu 200 miljonit eurooplast järgmiseks viieks aastaks uue parlamendikoosseisu. Parlamendiliikmed jagunevad vastavalt oma poliitilisele kuuluvusele seitsmesse fraktsiooni. Iga fraktsiooni prioriteetidega saab tutvuda meie videosarjas:


Euroopa Rahvapartei fraktsioon (PPE)
Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon (S&D)
Fraktsioon Renew Europe
Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon (Verts/ALE)
Identiteet ja Demokraatia (ID)
Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsioon (ECR)
Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon (GUE/NGL)