skip to content
 
 
EP trükised
EP trükised
 

Regioonide komitee

Regioonide komitee on nõuandev organ, mille ülesanne on jälgida, et arvestataks regionaalset ja kohalikku identiteeti ELis. Regioonide komiteega tuleb konsulteerida regionaalpoliitika, keskkonna ja hariduse küsimustes. Komiteel on kuni 350 liiget, kes esindavad piirkondlikke ja kohalikke asutusi. Esindajad peavad olema kas valitud piirkondlikku või kohalikku organisse või kandma poliitilist vastutust valitud kogu ees.

Regioonide komitee veebileht
 .

Kuidas Regioonide komiteega ühendust võtta

Committee of the Regions
Bâtiment Jacques Delors
Rue Belliard 99-101
B - 1040 Brussels
Belgium
Tel. (32-2) 282 2211
Fax (32-2) 282 2325

Põgus pilguheit Regioonide Komiteele
 .
Regioonide KomiteeLogo
Regioonide Komitee