skip to content
 
 
 

Hanked

Vastavalt Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavale finantsmäärusele korraldab Euroopa Parlament kaupade ja teenuste ostmiseks hanke.

ELi institutsioonide sõlmitud hankelepingud