skip to content
 
 
 
04/12/2020

Külastused

Euroopa Parlamendi töö tutvustamiseks pakub Euroopa Parlament mitmeid õppekülastusi.

Praegu levib Euroopa Liidus COVID-19, mis ohustab inimeste tervist. Seepärast on Euroopa Parlament võtnud tarvitusele ettevaatusabinõud.

Kus saab Euroopa Parlamenti külastada? 

Tegemist on siiski ajutise ettevaatusabinõuga. Euroopa Parlament jälgib olukorda väga tähelepanelikult ja kohandab oma meetmeid sellele vastavalt.

Praegu soovitame Euroopa Parlamendiga tutvumiseks kasutada veebipõhiseid vahendeid ja võimalusi

Loodame mõistvale suhtumisele.

Külastamine