skip to content
 
 
 

Noored

 
27/01/2021

Kutse 2021. aasta Karl Suure noorteauhinna konkursile

Konkursil saavad osaleda 16-30 aastased noored, kes võivad esitada oma projekte kas üksi või – eelistatavalt – rühmana. Projektid peaksid edendama vastastikust mõistmist Euroopas ja rahvusvahelisel tasandil, toetama ühtse Euroopa identiteedi kujunemist ja integratsiooni, näitama eeskuju Euroopas elavatele noortele ja tooma konkreetseid näiteid ühtse kogukonnana elavatest eurooplastest. 

Parim konkursile saadetud projekt saab auhinnaks 7500 eurot, paremuselt teine projekt 5000 eurot ja kolmas 2500 eurot. Auhinnaga kaasneb kõigile kolmele laureaadile kutse külastada Euroopa Parlamenti Brüsselis või Strasbourgis. 

Avaldusi konkursil osalemiseks saab esitada kuni 15. veebruarini 2021
Lisainfo
Loe edasi
 
27/01/2021

Euroscola programm jätkab tegevust

Üheks Euroopa Parlamendi tuntuimaks noorteprogrammiks on Euroscola programm, mille raames on igal aastal ligi kahekümnel Eesti kooligrupil olnud võimalus külastada Euroopa Parlamenti Strasbourgis ning osaleda sealses istungisaalis toimuval Euroopa eri piirkondade noori kaasaval üritusel.

Kahjuks ei ole Covid-19 pandeemiast tingitud piirangute tõttu Euroscola läbiviimine Strasbourgis alates 2020. aasta märtsist olnud võimalik ning selline olukord jätkub veel vähemalt kuni 2021. aasta sügiseni. Sellele vaatamata soovivad ürituse korraldajad Euroscola traditsiooni jätkata, korraldades sel kevadel kolm virtuaalset Euroscola sessiooni järgmistel kuupäevadel:

reede, 12. veebruar 2021, teema: „Euroopa Liidu põhiõiguste harta“;

reede, 12. märts 2021 (teema täpsustub)

reede, 16. aprill 2021 (teema täpsustub)

 

Rohkem infot Euroscola kohta
Loe edasi