skip to content
 
 
Euroscola-logo
Euroscola-logo
 
30/08/2019

EUROSCOLA

Euroscola on Euroopa Parlamendi noorteprogramm, mis on mõeldud gümnaasiumite ja kutseõppeasutuste õpilastele vanuses 16-19 eluaastat.

Euroscola programmi valitakse koolid konkursi alusel. Konkursid toimuvad 2 korda aastas, sügisel ja kevadel. Euroscola programmist saavad osa võtta need koolid, mis pole viimase 2 aasta jooksul Euroscolast osa võtnud. Euroscola toimub Euroopa Parlamendi hoonetes Strasbourgis Prantsusmaal, ürituse töökeelteks on inglise, saksa ja prantsuse keel. Aasta jooksul toimub kümmekond või enam Euroscolat.

Euroscola 20.01.2012Euroscola Strasbourgis
Euroscola@Euroopa Parlament

Euroscola päeva käigus saavad umbes 500 erinevatest Euroopa riikidest pärit õpilast "mängida" läbi ühe päeva Euroopa Parlamendi istungitesaalis.
Hommikupoolikul võtavad sõna Euroopa Parlamendi ametnikud, kes tutvustavad parlamendi toimimist ning vastavad küsimustele.
Pärastlõunal jagunevad õpilased eelnevalt kokku lepitud teemadega tegelevatesse töörühmadesse.

2019/2020. a teemad on: 

- Keskkond ja taastuvenergia. Kuidas soodustada kestlikku arengut?
- Julgeolek ja inimõigused. Kas inimõigusi võib julgeolekukaalutlustel piirata?
- Noored ning alkohol ja uimastid. Kas alkoholi- ja uimastitarbimist saab vältida?
- Euroopa tulevik. Milline peaks olema Euroopa tulevik?
- Ränne ja integratsioon. Mida peaks Euroopa tegema rände ja integratsiooni küsimuses?
- Noorte tööhõive. Noorte tööhõive kui Euroopa tõsiseid probleeme.

Iga grupp ("parlamendi komisjon") töötab välja "seaduseelnõu" ning tutvustab seda nn "täiskogu istungil".
Lisaks istungjärgu läbimängimisele toimub päeva jooksul ka Euroopa Liidu ajaloo ja Euroopa kultuuride aineline mälumäng.

Euroscola ametlik koduleht: www.europarl.europa.eu/euroscola
Euroscola Facebooki lehekülg: www.facebook.com/euroscola

Osalemise kulud

Võidureis Strasbourgi tuleb kooligrupil endal organiseerida. Euroopa Parlament aitab katta osa väljavalitud õpilasrühma sõidukuludest, samuti kindlustatakse toitlustamine Euroscola päeval Euroopa Parlamendis. Rühma maksimaalne suurus on 26 inimest (24 õpilast ja 2 õpetajat). Osadel Euroscola kuupäevadel võib osalejaid olla ka vähem (20 õpilast ja 2 õpetajat).

Reisitoetuse täpne summa sõltub õpilasrühma suurusest ja kodukoha ning Euroscola toimumispaiga vahelisest kaugusest. Eesti puhul on toetus keskmiselt 480 eurot osaleja kohta. Toetussumma kinnitatakse Euroopa Parlamendi poolt igale grupile eraldi.

Lisaks võib Euroscola päeval osalev grupp kaasa kutsuda ühe ajakirjaniku, kelle sõidukulud katab Euroopa Parlament. Osaleda soovival ajakirjanikul palume ühendust võtta Euroopa Parlamendi Euroscola teenistusega. Täpsemad kontaktandmed ja osalemistingimused leiab siit: http://www.europarl.europa.eu/euroscola/resource/static/files/euroscola_forms/6_conditions_for_journalists/en-conditions-for-accompanying-journalists.pdf.

 
Euroscolat tutvustav video