skip to content
 
 
 
28/01/2021

Karl Suure Noorteauhind

Alates 2008. aastast on Euroopa Parlament koos Aachenis asuva Karl Suure rahvusvahelise auhinna sihtasutusega kutsunud igal aastal kõigi ELi liikmesriikide noori üles esitama noorte poolt ja noorte heaks läbiviidavaid projekte, mis kajastavad nende aktiivset osalust Euroopa arengus.

Konkursil saavad osaleda 16-30 aastased noored, kes võivad esitada oma projekte kas üksi või – eelistatavalt – rühmana. Projektid peaksid edendama vastastikust mõistmist Euroopas ja rahvusvahelisel tasandil, toetama ühtse Euroopa identiteedi kujunemist ja integratsiooni, näitama eeskuju Euroopas elavatele noortele ja tooma konkreetseid näiteid ühtse kogukonnana elavatest eurooplastest. 2020. aasta Karl Suure noorteauhinna Eesti eelvooru võitis noorteühenduse AEGEE-Tartu projekt “Summer University: Time Travel through the Flatlands” (“Suveülikool: ajarännak läbi tasase maa”). Tegemist oli noortele suunatud projektiga, kus 50 erinevatest riikidest pärit noort osalesid neljas riigis toimunud suveülikoolis, mille käigus õpiti paremini tundma Euroopa eri piirkondade ajalugu.

Parim konkursile saadetud projekt saab auhinnaks 7500 eurot, paremuselt teine projekt 5000 eurot ja kolmas 2500 eurot. Auhinnaga kaasneb kõigile kolmele laureaadile kutse külastada Euroopa Parlamenti Brüsselis või Strasbourgis.

Koos laureaatidega kutsutakse iga ELi liikmesriigi eelvooru võitnud projekti esindaja 2021. aasta maikuus mitmepäevasele külaskäigule Aachenisse, kus tal on võimalik osaleda ka 11. mail 2021.a. toimuval 2020. ja 2021. aasta noorteauhindade üleandmise tseremoonial. Antud reis on ainulaadseks võimaluseks kohtuda Aachenis teiste aktiivsete noortega üle kogu Euroopa; ühtlasi leiavad konkursil edukaks osutunud projektid laialdast kajastamist ka erinevates meediakanalites.

Avaldusi konkursil osalemiseks saab esitada kuni 22. veebruarini 2021 elektrooniliselt aadressil https://epprizes.secure.europarl.europa.eu/epprizes/.

Rohkem infot Karl Suure noorteauhinna kohta leiab siin: http://www.charlemagneyouthprize.eu.

Lisateavet Karl Suure noorteauhinna konkursi ning selles osalemise tingimuste võib saada ka noorteauhinna korraldajatelt (ECYP@ep.europa.eu) või Euroopa Parlamendi Eesti büroolt (Anno Aedmaa, anno.aedmaa@europarl.europa.eu).  

 .
 

2020. aasta Karl Suure Euroopa noorteauhinna konkursi Eesti vooru tulemused

Euroopa Parlament ja rahvusvahelise Karl Suure auhinna sihtasutus annavad igal aastal välja Karl Suure noorteauhinna 16–30aastastele noortele, kes on osalenud projektides, mis aitavad edendada Euroopa eri riikidest pärit inimeste üksteisemõistmist.

2020. aasta Karl Suure noorteauhinna konkursi Eesti voorus osales seitse noorteprojekti. Esitatud töid hindas Eesti žürii, kuhu kuulusid Euroopa Parlamendi saadikud Sven Mikser, Urmas Paet ja Yana Toom ning Eesti Noorteühenduste Liidu osalusprogrammi juht Ave-Liis Kivest.

Žürii otsusega valiti Eesti vooru võitjaks noorteühenduse AEGEE-Tartu projekt Summer University: Time Travel Through the Flatlands. Suur tänu võitjatele suurepärase projekti elluviimise eest!

Ühtlasi täname kõiki osalejaid vahvate projektide esitamise eest ning loodame et osalete oma käimasolevate või kavandatavate projektidega ka tulevastel Karl Suure noorteauhinna konkurssidel.  

Koroonaviiruse puhangust tulenevalt otsustasid Euroopa Parlament ja Aachenis asuva Karl Suure rahvusvahelise auhinna sihtasutus lükata edasi 2020. aasta Karl Suure Euroopa noorteauhinna raames 19. mail 2020.a. Aachenis toimuma pidanud auhinnatseremoonia. Korraldajad jälgivad eriolukorra arengut ning annavad olukorra paranemisel auhinnatseremoonia uuest kuupäevast teada. 

Lisainfot 2020. aasta Karl Suure Euroopa noorteauhinna konkursi toimumise ning auhinnatseremoonia edasilükkumise kohta võib leida sellekohasest uudisest EP kodulehel ning Karl Suure Euroopa noorteauhinna konkursi kodulehelt.