skip to content
 
03/02/2023

Karl Suure noorteauhind

Alates 2008. aastast on Euroopa Parlament koos Aachenis asuva Karl Suure rahvusvahelise auhinna sihtasutusega kutsunud igal aastal kõigi ELi liikmesriikide noori üles esitama noorte poolt ja noorte heaks läbiviidavaid projekte, mis kajastavad nende aktiivset osalust Euroopa arengus.

Konkursil saavad osaleda 16-30aastased noored, kes võivad esitada oma projekte kas üksi või – eelistatavalt – rühmana. Projektid peaksid edendama vastastikust mõistmist Euroopas ja rahvusvahelisel tasandil, toetama ühtse Euroopa identiteedi kujunemist ja integratsiooni, näitama eeskuju Euroopas elavatele noortele ja tooma konkreetseid näiteid ühtse kogukonnana elavatest eurooplastest. 

Parim konkursile saadetud projekt saab auhinnaks 7500 eurot, paremuselt teine projekt 5000 eurot ja kolmas 2500 eurot. Auhinnaga kaasneb kõigile kolmele laureaadile kutse külastada Euroopa Parlamenti Brüsselis või Strasbourgis, samuti saavad võitjad võimaluse osaleda Euroopa Parlamendi Schumani praktikaprogrammis.

Koos laureaatidega kutsutakse iga ELi liikmesriigi eelvooru võitnud projekti esindaja mitmepäevasele külaskäigule Aachenisse, kus tal on võimalik osaleda noorteauhindade üleandmise tseremoonial. Antud reis on ainulaadseks võimaluseks kohtuda Aachenis teiste aktiivsete noortega üle kogu Euroopa; ühtlasi leiavad konkursil edukaks osutunud projektid laialdast kajastamist ka erinevates meediakanalites.

Konkursi ajakava ning vastused konkursiga seoses tekkida võivatele küsimustele leiab konkursi veebilehel.

Lisateavet Karl Suure noorteauhinna konkursi ning selles osalemise tingimuste võib saada ka noorteauhinna korraldajatelt (youth@ep.europa.eu) või Euroopa Parlamendi Eesti büroolt (Anno Aedmaa, anno.aedmaa@europarl.europa.eu).  

 

2023. aasta Karl Suure noorteauhinna konkurss

2023. aasta Karl Suure noorteauhinna konkurss kuulutati välja 12. jaanuaril 2023 ning taotlusi noorteauhinnale kandideerimiseks sai esitada kuni 2. veebruarini 2023.a. 

Noorteauhinna Eesti eelvooru tulemused kuulutatakse välja 15. märtsil 2023.a.