skip to content
 
 
 
07/06/2019

Karl Suure Euroopa noorteauhind 2019

2019. aasta Karl Suure Euroopa noorteauhinna võitis raadiosaade Europhonica IT.

28. mail Aacheni raekojas toimunud meeleolukal auhinnatseremoonial kuulutati käesoleva aasta Karl Suure Euroopa noorteauhinna võitjaks 285 projekti seast Itaalia raadiosaade Europhonica IT. Euroopa Parlamendi asepresident Rainer Wieland ütles õnnitluskõnes: „Europhonica on suurepärane näide sellest, kuidas Euroopa Liidu institutsioone inimestele lähemale tuua, aidata neil paremini mõista, kuidas liit toimib ja soodustada kodanikuaktiivsust.“

Euroopa Parlament ja rahvusvahelise Karl Suure auhinna sihtasutus annavad igal aastal välja Karl Suure noorteauhinna 16–30aastastele noortele, kes on osalenud projektides, mis aitavad edendada Euroopa eri riikidest pärit inimeste üksteisemõistmist. Alates 2008. aastast on konkursil osalenud üle 3000 projekti.

27.–30. maini olid 28 riikide projektide esindajat kutsutud Aachenisse, kus neile anti üle diplom ja medal. 30. mail osalesid nad Aacheni rahvusvahelise Karl Suure auhinna üleandmise tseremoonial. Auhinna sai ÜRO peasekretär António Guterres silmapaistvate saavutuste eest Euroopa ühiskonnamudeli kaitsja ja edendajana.

Karl Suure Euroopa noorteauhinna 2019 Eesti vooru võitja on Baltic Deaf Youth Festival (Balti Kurtide Noorte Festival), mille korraldajateks olid noored Eesti Kurtide Noorte Organisatsioonist.

Balti Kurtide Noorte Festival
Balti Kurtide Noorte Festival

Baltic Deaf Youth Festival leidis aset 20. oktoobril 2018 Tallinnas Salme keskuses. Iga kahe aasta järel korraldavad Eesti, Läti ja Leedu Kurtide Noorte Organisatsioonid üheskoos festivali.

Kurtide noorte kogukonnad on aasta-aastalt jäänud väiksemaks ning selleks, et hoida ja väärtustada kurtide kultuurivähemuste grupi tegevust, tutvustatakse noortele läbi festivali korraldamise, ettekannete ja esinejate kogemuse erinevaid tegevusvaldkondi: tantsu, teadus-showd, teatrit. Üks festivali eesmärkidest oli soov näidata, et kurdid saavad kõigega hakkama ja kui oluline on tunnustus ja toetus. Festival julgustas noori kurte jagama teistega enda andeid, kogemusi ja teadmisi erinevates valdkondades. Festival tõi esile kurtide kogukonna kultuuri olulisust - viipekeele tähtsust.

Festivali korraldamine aitas tugevadada kolme riigi noorte kurtide vahelist võrgustikku, näitas vabatahtliku töö olulisust, suurendas kurtide noorte ja ka laste kaasamist.

Karl Suure Euroopa noorteauhinna 2019 Eesti žüriisse kuulusid Euroopa Parlamendi liikmed Igor Gräzin, Ivari Padar, Urmas Paet, Yana Toom ja Eesti Noorteühenduste Liidu esindaja Heiki Viisimaa.

Karl Suure Euroopa noorteauhinda, mille algatas Euroopa Parlament koos Aachenis asuva Karl Suure rahvusvahelise auhinna sihtasutusega, antakse 16-30 aastaste noorte poolt läbiviidavatele projektidele. Võiduprojektid näitavad eeskuju Euroopas elavatele noortele ja toovad konkreetseid näiteid ühtse kogukonnana elavatest eurooplastest.

 

Üle-euroopalise konkursi võitjad:

1. koht: Itaalia – Europhonica IT (RadUni – Associazione Operatori Radiofonici Universitari) – www.raduni.org

Europhonica IT on ühisraadiosaade, kus osalevad sõltumatud üliõpilas- ja ülikooliraadiod. Üliõpilased ja noored spetsialistid tutvustavad oma ettekujutust Euroopast. Prantsusmaa, Itaalia, Hispaania, Portugali, Kreeka ja Saksamaa noortest koosnev raadiotoimetus edastab saateid Euroopa Parlamendist Strasbourgis iga kuu.

2. koht: Soome – Sinu Euroopa Liidu kodakondsus (Euroopa Noorteparlament) www.eypfinland.org

Projekt „Sinu Euroopa Liidu kodakondsus“ tutvustab Soome noortele köitvalt ja noortepäraselt ELi otsustusprotsessi ja Euroopa eri kultuure. Projekt soodustas keskkooli- ja kutsekooliõpilaste sisukat suhtlust, kus olid arvukalt esindatud ka keelelised ja etnilised vähemused. Projekti neljal rahvusvahelisel üritusel osales ligikaudu 500 noort, kes arutlesid ja kujundasid oma arvamuse aktuaalsete Euroopa teemade üle.

3. koht: Austria – Moslemid antisemitismi vastu, Muslimische Jugend Österreich – www.mjoe.at

Katseprojekti „Moslemid antisemitismi vastu“ eesmärk on suurendada teadlikkust nii mees- kui naissoost noorte moslemite seas ning see on esimene projekt, mille käigus püüti uurida antisemitismi probleemi moslemite seisukohast. Selleks korraldati seminare ekspertidega ning loodi moslemite ja juutide kohtumispaiku, et edendada ühist Austria ja Euroopa identiteeti.

Sotsiaalmeedia – @EUYouthPrize #ECYP2019

Riiklike voorude võitjad

BELGIUM - Once upon a time 2.0: Transmedia storytelling
BULGARIA - European Identity Booster
CROATIA - EU4mE&U
CYPRUS - We make our presence felt in Europe
CZECH REPUBLIC - Regional Selection Conferences of EYP Czech Republic 2018
DENMARK - Student Refugees Buddies
ESTONIA - Baltic Deaf Youth Festival
FRANCE - Evrisops
GERMANY - Wir sind Europa
GREECE - Explore Europe by Learning
HUNGARY - TALOS
IRELAND - Youth Mock Parliament
LATVIA - Board Game - Populist
LITHUANIA - Learning from the past, shaping the future
LUXEMBOURG - Peertraining
MALTA - SHAKE IT…#weplayculture
POLAND - Data Science Summer School
PORTUGAL - Model European Union Lisbon 2018
ROMANIA - ISWinT (International Student Week in Timișoara)
SLOVAKIA - Visegrad Youth Forum
SLOVENIA - 4th National Selection Conference of EYP Slovenia
SPAIN - Ruta Inti: Las Leyendas del Viejo Mundo
SWEDEN - Nordic Convention
THE NETHERLANDS  - Summer University
UNITED KINGDOM - EUtopya

 

Auhinda annavad välja Euroopa Parlament ja Aachenis asuv Karl Suure rahvusvahelise auhinna sihtasutus. Kolm parimat projekti saavad autasuks vastavalt 7500€, 5000€ ning 2500€ ja võimaluse külastada Euroopa Parlamenti Brüsselis või Strasbourgis.

Eesti vooru võiduprojekt: http://www.ekno.ee/baltic-deaf-youth-festival-2018/

Karl Suure Euroopa noorteauhinna konkursi koduleht: http://www.charlemagneyouthprize.eu
#ECYP2019 @EUyouthPrize