skip to content
 
 
 
10/02/2021
 .

Muud noorteprogrammid

NB! Covid-19 pandeemia tõttu on mitmed senised noorteprogrammid ajutiselt peatatud või toimuvad veebis. Täpsema info leiab vastava programmi veebilehel.  

Euroopa noorte veebiseminarid

Euroopa noorte veebiseminarid annavad võimaluse tutvuda veebi teel Euroopa Parlamendi ja saadikute tööga.

Veebiseminar kestab ca 2 tundi, sellel osalevad 16-26aastaste noorte rühmad alates 10 inimesest ning osalemine on tasuta.

Seminarile registreerudes on võimalik valida enda rühmale sobiv, Euroopaga seonduv  alateema (nt keskkond, digi, haridus, praktika- ja töövõimalused jne).

Seminaril osalejad saavad valitud teemal kaasa rääkida ja oma arvamust avaldada ning vahetada mõtteid Euroopa Parlamendi saadikuga.

Kuna veebiseminaridel osalevad eri liikmesriikide noored, siis toimuvad arutelud inglise keeles.

Üksikasjalikum info ja registreerimine: https://www.europarl.europa.eu/visiting/et/education-learning/online/online-european-youth-seminars

 

Euroopa noorteseminarid (European Youth Seminars)

Ühepäevased seminarid ca 100 noorele üle kogu Euroopa, milles osalejatel on võimalik arutleda Euroopa poliitika aktuaalsetel teemadel ning sarnaselt Euroopa Parlamendi liikmetele osaleda hääletustel ning esitleda oma otsuseid ning seisukohti.

Osalejad: 16-26 aastased noored, üliõpilased

Veebileht

Haaksõnad: #youthEP #visit_EP

 

Sahharovi mõttevabaduse auhinna seminar (Sakharov Price Seminar)

Iga-aastane üritus ca 150 Euroopa noore osalusel, millel osalejad saavad koos Sahharovi auhinna laureaatidega arutleda inimõiguste kaitse teemadel.  

Osalejad: 16-26 aastased noored

Veebileht 

Haaksõna: #EuropaExperience

 

Euroopa Parlamendi külastuskeskused ja Euroopa Ajaloo Maja

Euroopa Parlamendi külastuskeskused asuvad nii Brüsselis kui liikmesriikides ning nende eesmärk on tutvustada noortele Euroopa Parlamendi kui avatud ja demokraatlikku institutsiooni ülesehitust ning toimimist. Lisaks neile asub Brüsselis Euroopa Ajaloo Maja, mis annab ülevaate Euroopa kujunemisest läbi aegade ning ärgitab mõtlema Euroopa tulevikule.

Osalejad: 6 – 30 aastased noored

Veebileht

 

Euroopa noorte meediapäevad

Kolmepäevane töötubadest, poliitilistest aruteludest ja meedialoomest koosnev üritus noortele ajakirjanikele. Meediapäevad annavad noortele ajakirjanikele võimaluse osaleda vahetutes aruteludes poliitikute, ajakirjanike ja ekspertidega ning kajastada üritust enda valitud meediakanalis.

Osalejad: 18 – 30 aastased ajakirjandustudengid

Veebileht

 

Noorte koostöövõrgustik

Võrgustiku eesmärk on ühendada noorteorganisatsioone üle kogu Euroopa ning edendada nendevahelist koostööd, toomaks Euroopa Parlament noortele lähemale ning innustama noori Euroopa asjades kaasa lööma.

Osalejad: Noorteorganisatsioonid

Veebileht

 

Üheskoos.eu

2019 aastal kevadel toimunud Euroopa Parlamendi valimiste eel viis Euroopa Parlament läbi kampaania #seekordlähenvalima, mille eesmärgiks oli kaasata rohkem inimesi Euroopa Parlamendi valimistel osalema ning hääletama.

Projekti kaasatud tuhandete vabatahtlike toetamiseks loodi veebiplatvorm seekordlähenvalima.eu, mille kaudu jagati  Euroopa Parlamendi valimistega seonduvat infot ning nõuandeid, kuidas toetada noorte ühiskondlikku aktiivsust ning veenda nii noori kui ka nende perekonnaliikmeid, naabreid ja kogukondi valimistel osalema. Selle eesmärgi saavutamiseks kasutasid vabatahtlikud erinevaid sotsiaalmeedia kanaleid ja organiseerisid üritusi nende jaoks olulistel ning Euroopa tulevikku puudutavatel teemadel.

Läbiviidud kampaania osutus väga edukaks ning paljud vabatahtlikud soovisid ka peale valimisi jääda Euroopa teemadega aktiivselt seotuks. Sellest soovist kasvaski välja üle-euroopaline üheskoos.eu võrgustik igas vanuses inimestele, kes tunnevad huvi Euroopa Liidu vastu. Võrgustiku eesmärk on tuua Euroopa Parlament inimestele lähemale ja ergutada neid oma arvamust avaldama ning Euroopa poliitikas osalema. Võrgustik on avatud kõigile vabatahtlikele, see on poliitiliselt neutraalne ja teretulnud on kõik maailmavaated.

Üheskoos.eu võrgustikuga liitujatel on võimalus saad uusi teadmisi ja oskusi ning teavet nii Eestis kui ka mujal Euroopas toimuvate ürituste kohta. Igaühel on võimalik üheskoos.eu võrgustiku tegevustes osaleda endale sobivas ulatuses, näiteks ürituste korraldaja või nendel osalejana.

Tule ja liitu üheskoos.eu võrgustikuga juba täna!

www.üheskoos.eu