skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 

Uudised

Ligi kümme aastat on Euroopa Parlament nõudnud, et Euroopa Komisjon esitaks ühtse laadija ettepaneku, mis aitaks võidelda elektroonikajäätmetega ja muudaks tarbijate elu lihtsamaks.
Neljapäeval, 23. septembril kl 14.30–15.45 toimub Tallinnas Euroopa Elamuskeskuses arutelu “Ränne ja Euroopa Liit: väljakutsed ja võimalused”.
17.–19. septembril toimub Strasbourgis esimene Euroopa kodanike paneelarutelu.
ELi kontaktid Talibani valitsusega peavad piirduma tehniliste küsimustega. Hetkeolukorras ei tohi mitte kedagi Afganistani sunniviisiliselt tagasi saata. Toetada tuleb Afganistani naaberriike. Afganistanis toimuv on läänemaailma kollektiivne läbikukkumine.
Eesmärk on luua uus ELi terviseohutuse raamistik. ELi asutused peavad tegema rohkem koostööd liikmesriikide ja rahvusvaheliste partneritega. ELi hanke- ja ostulepingud peavad olema läbipaistvad.
Päevakorras: Kõne olukorrast Euroopa Liidus: parlamendi ees on Euroopa Komisjoni president von der Leyen. Parlament arutab humanitaar- ja julgeolekuolukorda Afganistanis. Euroopa terviseliit. ELi suhted Venemaaga.
Neli viiest eurooplasest (81%, Eestis 76% vastanuist) leiab, et EL peaks eraldama raha ainult õigusriigi põhimõtteid ja demokraatlikke väärtusi austavatele liikmesriikidele.