skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 

Uudised

Euroopa Parlament on mures meediavabaduse olukorra pärast Euroopa Liidus ning mõistab hukka ajakirjanike ahistamise ja survestamise ning nende vastu suunatud vägivalla.
Parlament tahab suurendada keskkonnasäästu, toetades korduvkasutust, toodete eluea pikendamist ja parandamist.
Reedel, 27. novembril kell 12.00 toimub Euroopa Parlamendi väliskomisjonis arutelu Venemaa silmapaistvate opositsioonitegelastega, millel osaleb ka Aleksei Navalnõi.
• Kui ebaausad kauplemisvõtted teevad kahju paljudele tarbijatele, on neil võimalus esitada ühine esindushagi.• Põhimõte ”kaotaja maksab” hoiab ära kohtuvaidluste kuritarvitamise.• Tarbijaorganisatsioonid ning avalik-õiguslikud asutused saavad esitada hagisid tarbijate eest.
Päevakorras: ELi tarbijad saavad peagi oma õigusi ühiselt kaitsta, ajakirjandusvabadus, parlament arutab ja hääletab selle üle, kuidas muuta ühtne turg jätkusuutlikumaks, uus ravimitööstuse strateegia.
Koroonaviiruse teisest lainest haaratud Euroopas leiab 66% elanikest (Eestis 73%), et ELil peaksid olema suuremad pädevused ning rohkem raha kriisiga võitlemiseks.
Parlament hoiatab võimu kuritarvitamise ohu eest ja kutsub Euroopa Komisjoni üles suurendama oma jõupingutusi demokraatlike väärtuste kaitseks •. Riiklikud erakorralised meetmed peavad olema proportsionaalsed ning ajaliselt piiratud. • Meeleavalduste keelustamist ei tohi kasutada vastuoluliste meetmete vastuvõtmiseks • Kõigi inimeste, sealhulgas naiste, LGBTI inimeste ja pagulaste õiguste kaitse peab olema tagatud.
13. novembril esitas parlament ettepaneku kestliku ja CO2-neutraalse majandustegevuse rahastamiseks.
Parlament leiab, et vaja on ambitsioonikat ELi terviseprogrammi, mis tegeleks COVID-19 kriisis ilmnenud probleemidega ning kindlustaks tulevikus parema valmisoleku.
ELi pikaajaline eelarve, kõrgetasemeline rände- ja varjupaigateemaline konverents, Euroopa terviseliidu loomine, terrorism, organiseeritud kuritegevus ja küberjulgeolek, Euroopa Keskpanga president Lagarde’i kuulamine jm