skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 

Uudised

11.-13. novembril toimuval täiskogu istungil arutatakse Ameerika presidendivalimiste mõju ELi ja USA suhetele ning globaalsele poliitikale, ELi tervishoiuprogrammi tugevdamist, roheleppe rahastamist, juurdepääsu COVID-19 vaktsiinidele ja palju muud.
Kui veel aasta tagasi olid diginomaadid ja ühiskontorid pigem erand kui reegel, siis koroonapandeemia on sundinud sadu miljoneid eurooplasi harjuma kaug- ja kodutöö ning distantsõppega. See on pöördumatult muutnud meie töökeskkonda ja tööaega.
5. novembril kell 10.00-11.00 toimub briifing ELi eelarve ja õigusriigi põhimõtete tingimuslikkusest. Osalevad Euroopa Parlamendi liikmed Petri Sarvamaa (EPP, Soome) ja Marina Kaljurand (S&D, Eesti) ning riigikohtunik Julia Laffranque.
Täna valiti Urmas Paet Euroopa Parlamendi väliskomisjoni (AFET) aseesimeheks.
Täna valiti Andrus Ansip Euroopa Parlamendi siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni (IMCO) aseesimeheks.
Pikaajaline eelarve ja ELi omavahendid. Õigusriigi olukord. ELi 2021. aasta eelarve. InvestEU. ELi ja Hiina kaitstud päritoluga toodete kokkulepe. COVID-19 ja ELi väärtused. 
2020. aasta Sahharovi mõttevabaduse auhinna saab Valgevene demokraatlik opositsioon, teatas Euroopa Parlamendi president David Sassoli.
Euroopa Parlamendi liikmed võtsid kolmapäeval 602 poolthäälega vastu soovitused ELi-Valgevene suhete ümberhindamiseks, mis toetavad tugevalt Valgevene demokraatlikku opositsiooni.
Parlament võttis teisipäeva õhtul vastu tehisintellekti reguleerimise ettepanekud, mille eesmärk on edendada innovatsiooni, panna paika eetikanormid ja suurendada usaldust tehnoloogia vastu.