skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
13/04/2018

EP täiskogu uudiskiri, 16.- 19. aprill 2018, Strasbourg

EPi täiskogu päevakorras: arutelu Emmanuel Macroniga Euroopa tuleviku teemal, Facebook ja ELi kodanike andmete väärkasutus, ringmajandus - korduvkasutuse suurendamine ja prügi ladestamise vähendamine, riiklike kliimakaitse ja metsanduskavade lõpphääletus, hoonete energiatõhususe parandamine, Ján Kuciaki mõrv ja ajakirjanike kaitse ELis ning arutelud Süüria, Venemaa ja Põhja-Korea rahukõneluste teemal.

Arutelu Emmanuel Macroniga Euroopa tuleviku teemal

Teisipäeva hommikul toimub Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroni ja Euroopa Komisjoni presidendi Jean-Claude Junckeriga arutelu Euroopa tuleviku teemal. See on järjekorras neljas arutelu ELi riigi- ja valitsusjuhtidega ELi tulevikust.

Emmanuel Macron oli Prantsusmaa majandus-, tööstus- ja digitaalminister 2014. aasta augustist 2016. aasta augustini. 2016. aastal loodud “En Marche!” liikumise asutajana võitis ta presidendivalimised ja temast sai Prantsusmaa president 7. mail 2017.

Eelmistest aruteludest parlamendiliikmete ja ELi riigi- ja valitsusjuhtidega võtsid osa Iirimaa peaminister Leo Varadkar (17. jaanuaril), Horvaatia peaminister Andrej Plenkovic (6. veebruaril) ja Portugali peaminister António Costa (14. märtsil).

Järgmine arutelu toimub mai täiskogu istungil Brüsselis Belgia peaministri Charles Micheliga.

arutelu: teisipäeval, 17. aprillil

#FutureofEurope @EmmanuelMacron

Viited

Prantsusmaa presidendi veebileht

ELi tulevik: viis teemat aruteluks

Tasuta foto-, video-, ja audiomaterjal: ELi tulevik

 

Facebook: saadikud arutavad ELi kodanike andmete väärkasutust

Seoses Facebook-Cambridge Analytica skandaaliga toimub kolmapäeval arutelu andmekaitse ja kodanike privaatsuse kaitsmise teemal.

Parlamendiliikmed rõhutavad suure tõenäosusega andmekaitse olulisust valimiste manipuleerimise ärahoidmisel ja kordavad kutset Facebooki juhtkonnale tulla Euroopa Parlamenti olukorda selgitama.

Cambridge Analyticat süüdistatakse miljonite Facebooki kasutajate andmete nende nõusolekuta kasutamises. Nõusolekuta ligipääs võidi saada kuni 87 miljoni Facebooki kasutaja andmetele, sealhulgas 2,7 miljoni ELi kodaniku andmetele.

Parlamendi president Antonio Tajani on kutsunud Facebooki juhi Mark Zuckerbergi parlamenti selgitusi andma. Samuti on parlamendi kodanikuvabaduste komisjon kutsunud ettevõtte esindajaid komisjoni olukorda selgitama.

arutelu: kolmapäeval, 18. aprillil

menetlus: arutelu ELi Nõukogu ja Euroopa Komisjoni esindajatega

#dataprotection

Viited

Facebook: Parlament hakkab uurima isikuandmete väidetavat väärkasutust

Facebooki andmekriis: Euroopa Parlamendi president Antonio TAJANI avaldus

Tasuta foto-, video-, ja audiomaterjal: andmekaitse

 

Ringmajandus: korduvkasutuse suurendamine ja prügi ladestamise vähendamine

Kolmapäeval hääletusele tulevate ettepanekute kohaselt peab olmejäätmete ringlusse võtmine suurenema 2025. aastaks 44 protsendilt 55 protsendini.

Neli seadusloome ettepanekut on osa meetmetest üleminekuks ringmajandusele ehk süsteemile kus toodete, materjalide ja ressursside väärtust säilitatakse nii kaua kui võimalik.

Hääletusele tulevate ettepanekute kohaselt tuleks EL-is 2025. aastaks vähemalt 55 % majapidamiste ja ettevõtete olmejäätmetest suunata taaskasutusse. See eesmärk tõuseb 60 %-ni aastaks 2030 ja 65 %-ni aastaks 2035.

65 % pakendmaterjalist tuleb võtta taaskasutusse aastaks 2025 ja 70 % aastaks 2030. Eraldi eesmärgid kehtestatakse erinevatele pakendmaterjalidele nagu paber, kartong, plast, klaas, metall ja puit.

Ettepaneku kohaselt seatakse olmejäätmete prügilasse ladestamise ülempiiriks 10 protsenti aastaks 2035.

arutelu: teisipäeval, 17. aprillil

hääletus: kolmapäeval, 18. aprillil

menetlus: seadusandlik tavamenetlus

#circulareconomy

Viited

EPRS ülevaade: ringmajanduse pakett

Prügilasse ladestatud, põletatud, ringlusse võetud ja kompostitud olmejäätmed EL28, 1995 -2016

Menetlusdokumendid (2015/0276(COD))

Menetlusdokumendid (2015/0272(COD))

Menetlusdokumendid (2015/0274(COD))

Menetlusdokumendid (2015/0275(COD))

Keskkonna, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon

Pressiteade komisjoni hääletusest  (27.02.2018)

Raportöör Simona Bonafè

Tasuta foto-, video-, ja audiomaterjal

 

Riiklike kliimakaitse ja metsanduskavade lõpphääletus

Teisipäeval hääletusele tulevate ettepanekute kohaselt tuleb aastaks 2030 vähendada hoonehaldus-, põllumajandus-, jäätmekäitlus- ja transpordisektoris CO2 heidet 30 protsendi võrra ja tasakaalustada metsaraiet puude istutamisega.

ELi tasandi eesmärkide alusel tuleb sätestada riiklikud eesmärgid ELi heitkogustega kauplemise süsteemi mittekuuluvates sektorites, st.  hoonehaldus-, põllumajandus-, jäätmekäitlus- ja transpordisektoris, kus tekib ligi 60 % ELi kasvuhoonegaaside heitest.

Ettepaneku eesmärk on panustada ELi Pariisi kliimakokkuleppe täitmiseks võetud kohustuste täitmisse, mille alusel tuleks vähendada kasvuhoonegaaside heidet 2030. aastaks vähemalt 40 % võrreldes 1990. aastaga.

Parlament hääletab samuti ettepanekut, mis tagaks, et maakasutus- ja metsandussektoris on CO2 heite tase tasakaalus selle sidumisega. Saadikud lisasid ettepanekusse sätted, mille kohaselt peaksid liikmesriigid tagama, et kooskõlas ELi pikaajaliste eesmärkide ja Pariisi kokkuleppega on CO2 sidumine suurem heitest.

arutelu: esmaspäeval, 16. aprillil

hääletus: teisipäeval, 17. aprillil

menetlus: seadusandlik tavamenetlus, esimese lugemise kokkulepe

#EUESR #LULUCF #ParisAgreement

Viited

Pressiteade komisjoni hääletuse kohta (24.01.2018)

Raportöör Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE, NL)

Raportöör Norbert Lins (EPP, DE)

Menetlusdokumendid: jõupingutuste jagamise määrus

Menetlusdokumendid: Maakasutuse, maakasutuse muutuse ja metsanduse (LULUCF)

EPRS ülevaade: jõupingutuste jagamise määrus liikmesriikides kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks aastatel 2021–2030

EPRS ülevaade: Maakasutus kliima- ja energiapoliitika 2030. aasta raamistikus

Tasuta foto-, video-, ja audiomaterjal

 

Hoonete energiatõhususe parandamine

Parlamendiliikmed hääletavad teisipäeval uusi reegleid, et suurendada hoonete energiatõhusust ja vähendada hoonete C02 heidet. 

Hoonete energiatõhususe direktiivi muudatuste alusel peavad liikmesriigid koostama pikaajalised renoveerimisstrateegiad, et võtta ehitiste renoveerimise investeeringute suunaks eesmärk saavutada 2050. aastaks eriti energiatõhusad ja väikese CO₂-heitega hooned. Vahe-eesmärgid on seatud 2030. ja 2040. aastaks.

Ettepanekuga edendatakse samuti elektromobiilsust, sätestades rohkem kui kümne parkimiskohaga uutele või renoveeritavate hoonetele miinimumnõuded, mis näevad ette laadimispunktide olemasolu. Liikmesriigid peavad kehtestama 2025. aastaks nõuded laadimispunktide minimaalse arvu kohta mitteeluhoonetes, kus on rohkem kui 20 parkimiskohta.

Muudetud direktiiv on osa 30. novembril 2016 Euroopa Komisjoni esitatud puhta energia paketist. EP ja ELi Nõukogu läbirääkijad saavutasid muudatuste lõpliku sõnastuse osas kokkuleppe 19. detsembril 2017.

arutelu: teisipäeval, 17. aprillil

menetlus: seadusandlik tavamenetlus, esimese lugemise kokkulepe

#energyunion #energyefficiency #EPBD

Viited

Pressiteade institutsioonidevaheliste läbirääkimiste kohta  (19.12.2017)

Menetlusdokumendid

EPRS ülevaade

Resolutsiooni projekt

 

Ján Kuciaki mõrv: Parlamendiliikmed kutsuvad üles kiirelt tegutsema, et kaitsta ajakirjanikke ELis

Seoses uuriva ajakirjaniku Ján Kuciaki ja tema kihlatu Martina Kušnírová mõrvaga kutsuvad saadikud neljapäeval hääletusele tulevas resolutsioonis üles tõhustama ajakirjanike kaitsmist ELis.

Märtsis täiskogu istungil toimunud arutelul nõudsid saadikud mõrvade sõltumatut, rahvusvahelist ja põhjalikku  uurimist ning rõhutasid, et ajakirjanike, blogijate ja nn vilepuhujate kaitsmiseks on vaja paremaid meetmeid riiklikul ja ELi tasandil.

Resolutsioon koostatakse kuueliikmelise saadikute delegatsiooni järelduste põhjal, kes külastasid Slovakkiat 8.-9. märtsil.

Veebruaris toimunud täiskogu istungil mõistis parlamendi president Antonio Tajani teravalt hukka Ján Kuciaki ja Martina Kušnírová mõrvad ja saadikud mälestasid neid leinaseisakuga.

arutelu: kolmapäeval, 14. märtsil

hääletus: neljapäeval, 19. aprillil

menetlus: Euroopa Komisjoni ja ELi Nõukogu avaldused, arutelu, resolutsioon

#JanKuciak #AllForJan

Viited

Menetlusdokumendid

Tasuta foto-, video-, ja audiomaterjal: meediavabadus

Tasuta foto-, video-, ja audiomaterjal: EL ja Slovakkia

 

Arutelud Süüria, Venemaa ja Põhja-Korea rahukõneluste teemal

Teisipäeva pärastlõunal arutavad parlamendiliikmed ELi välispoliitika kõrge esindaja Federica Mogheriniga olukorda Süürias pärast keemiarelvade väidetavat kasutamist Doumas. Järgneb arutelu olukorrast Venemaal ja Korea poolsaarel.

Süüria

Märtsi täiskogu istungil toimunud arutelul süüdistasid parlamendiliikmed Assadi režiimi, Venemaad ja Iraani Süürias toime pandud kuritegude eest. Süüria režiimi rünnakud Ida-Ghoutas, sealhulgas võimalik keemiarelvade kasutamine, on tõenditeks konflikti kasvavast vägivaldsusest, ütlesid saadikud. 

Venemaa

Saadikud annavad hinnangu olukorrale Venemaal pärast Vladimir Putini tagasivalimist märtsis ja Venemaa agressiivsele tegutsemisele rahvusvahelisel tasandil. Resolutsiooni hääletatakse täiskogu istungil mais.

Korea

Parlamendiliikmed arutavad ELi rolli rahuläbirääkimistele kaasaaitamisel, mis on päevakorras Lõuna- ja Põhja-Korea tippkohtumisel aprillis ning Põhja-Korea ja USA tippkohtumisel mais.

arutelu: teisipäeval, 17. aprillil

menetlus: ELi välispoliitika kõrge esindaja avaldus

#Syria #Russia #Ghouta #NorthKorea

Viited

EP resolutsioon olukorra kohta Süürias (märts 2018)

EPRS ülevaade Süüria tulevikust (märts 2017)

EP teabeleht ELi ja Venemaa suhete kohta (veebruar 2018)

EPRS ülevaade Põhja Koreast (september 2017)

 

Muud päevakorrapunktid

 • Mahepõllumajandusliku tootmise ning mahepõllumajanduslike toodete märgistamise muutmine, hääletus neljapäeval
 • Mootorsõidukite tüübikinnitus ja turujärelevalve, hääletus neljapäeval
 • Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamine, hääletus neljapäeval
 • Arutelu Euroopa Ülemkogu 22. ja 23. märtsi 2018. aasta kohtumise kohta, kolmapäeval
 • Komisjoni usaldusväärsusega seotud poliitika, eelkõige Euroopa Komisjoni peasekretäri ametisse nimetamine, resolutsiooni hääletus kolmapäeval
 • Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste põhikiri ning rahastamine, hääletus teisipäeval
 • Sooline võrdõiguslikkus ELi meediasektoris, hääletus teisipäeval
 • Kreeka sõdurite kinnipidamine Türgis, arutelu teisipäeval
 • aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine, hääletus kolmapäeval
 • Vaktsineerimise vähenemine Euroopas, hääletus neljapäeval
 • Euroopa Parlamendi kalender 2019 ja EP valimiste kuupäevad, hääletus kolmapäeval
 • Valgurikaste taimede kasvatamise edendamise Euroopa strateegia, arutelu esmaspäeval, hääletus teisipäeval
 • ELi ja Austraalia vaheline raamleping, hääletus teisipäeval
 • ÜRO ülemaailmse turvalise, korrakohase ja seadusliku rände kokkuleppe ja üleilmse pagulasi käsitleva kokkuleppe täitmine, arutelu teisipäeval, hääletus kolmapäeval
 • Euroopa lähenemiskeeldu käsitleva direktiivi 2011/99/EL rakendamine, arutelu ja hääletus neljapäeval
 • Liikmesriikide parlamente käsitlevate aluslepingu sätete rakendamine, arutelu kolmapäeval, hääletus neljapäeval
 • Inimõiguste ja demokraatia resolutsioonid: Filipiinid, Valgevene, Gaza